Patientombud och socialombud

Den som upplever sig ha blivit fel behandlad eller bemött som klient hos socialvården eller hälso- och sjukvården kan vända sig till patientombud eller socialombud. Tjänster är avgiftsfria.

Patientombud inom hälso- och sjukvården

Patientombud står till tjänst i alla verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, till exempel hälsovårdscentraler, centralsjukhus och privata läkarstationer. Patientombudsmannen kan vara gemensam för flera enheter.

Patientombud

  • rådger och bistår patienten i att framställa anmärkning
  • informerar om patientens rättigheter och ställning
  • främjar på andra sätt att patientens rättigheter ska bli tillgodosedda

Patientombudens kontaktuppgifter kan begäras från den aktuella vårdenheten.

Socialombud i  socialvården

Socialombud hjälper både den offentliga och privata socialvårdens klienter.

Socialombud arbetar för att främja klienternas rättigheter genom att

  • informera om klientens rättigheter
  • handleda klienten i ärenden som gäller tillämpning av klientlagen
  • bistå klienten i att framställa anmärkning
  • årligen rapportera för kommunstyrelsen om hur klientens ställning och rättigheter utvecklas
  • på andra sätt främja att klientens rättigheter ska bli tillgodosedda

Socialombudens kontaktuppgifter kan begäras via kommunens telefonväxel, informationstjänst eller socialbyrån.