Patientombudsmannen och socialombudsmannen

Den som upplever sig ha blivit fel behandlad eller bemött som klient hos socialvården eller hälso- och sjukvården kan vända sig till patientombudsmannen eller socialombudsmannen.

Patientombudsmannens och socialombudsmannens tjänster är avgiftsfria.

Patientombudsman inom hälso- och sjukvården

Patientombudsmannen står till tjänst i alla verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, till exempel hälsovårdscentraler, centralsjukhus och privata läkarstationer. Patientombudsmannen kan vara gemensam för flera enheter.

Patientombudsmannen

  • rådger och bistår patienten i att framställa anmärkning
  • informerar om patientens rättigheter och ställning
  • främjar på andra sätt att patientens rättigheter ska bli tillgodosedda

Patientombudsmannens kontaktuppgifter kan begäras från den aktuella vårdenheten.

Socialombudsmannen i  socialvården

Socialombudsmannen hjälper både den offentliga och privata socialvårdens klienter.

Socialombudsmannen arbetar för att främja klienternas rättigheter genom att

  • informera om klientens rättigheter
  • handleda klienten i ärenden som gäller tillämpning av klientlagen
  • bistå klienten i att framställa anmärkning
  • årligen rapportera för kommunstyrelsen om hur klientens ställning och rättigheter utvecklas
  • på andra sätt främja att klientens rättigheter ska bli tillgodosedda

Socialombudsmannen kontaktuppgifter kan begäras via kommunens telefonväxel, informationstjänst eller socialbyrån. 

Mer information

Jaska Siikavirta, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI 0295163394