Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen föreslår att staten ska delta i finansieringen av inkomstrelaterad dagpenning för permitteringstid

Social- och hälsovårdsministeriet
5.6.2020 12.23
Pressmeddelande

Finansieringen av arbetslöshetsförmånerna ska tryggas under de undantagsförhållanden som coronavirusepidemin orsakar.

Regeringen föreslår att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor ändras temporärt.

Antalet permitteringar och därigenom ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning har ökat betydligt på grund av coronavirusepidemin. Inkomstrelaterad dagpenning som betalas på basis av permitteringar finansieras med Sysselsättningsfondens andel (94,5 %) och arbetslöshetskassans medlemsavgifter (5,5 %).

Staten deltar vanligtvis inte i finansieringen av inkomstrelaterad dagpenning som betalas under permitteringstid, och därför riktar sig den oförutsedda utgiftsökningen särskilt till Sysselsättningsfonden. Samtidigt leder försvagad sysselsättning till att intäkterna av arbetslöshetsförsäkringspremierna minskar.

I propositionen föreslås det att staten temporärt ska delta i finansieringen av inkomstrelaterad dagpenning för permitteringstid. Ett belopp som motsvarar grunddagpenningen ska enligt förslaget betalas som statsandel till arbetslöshetskassan för varje inkomstrelaterad dagpenning.

Statsandelen betalas för inkomstrelaterad dagpenning som betalats mellan den 1 april 2020 och den 31 december 2020.

Ändringen gäller både löntagare och företagarens familjemedlemmar som betraktas som företagare i utkomstskyddet för arbetslösa och som under vissa förutsättningar har möjlighet att få arbetslöshetsförmån under permitteringstid eller avbrott i arbetet.

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt och gälla till slutet av 2020.

Propositionen hänför sig till statens fjärde tilläggsbudget för 2020.

Ytterligare information:

Joni Rehunen, specialsakkunnig, tfn 029 516 3435

Tillbaka till toppen