Ge respons om vår webbplats

Vi välkomnar all respons om vår webbplats. Responsen hjälper oss att utveckla vår webbtjänst.

Gällande andra frågor eller ärenden ber vi dig kontakta vårt registratorskontor.

Vänligen ge respons endast under eget namn eller, om du så vill, anonymt. Uppträdande under någon annans namn kan tolkas som identitetsstöld eller jämställas med exempelvis ärekränkning.

Respons

Vi tar gärna emot respons om vår nya webbsida.