Fosterscreening

Vid screening av fosteravvikelser, dvs. fosterscreening, är principen att gravida kvinnor på lika grunder erbjuds frivilliga, avgiftsfria, enhetliga och högklassiga screeningundersökningar och vid behov fortsatta undersökningar.

Dessutom är målet att förbättra möjligheterna att ta hand om fostret och barnet och därigenom minska sjukdomsfrekvensen hos de barn som föds och spädbarnsdödligheten samt att ge gravida kvinnor tillräckligt med information om olika screeningsalternativ och anknytande fortsatta undersökningar.

Screeningar som kommunerna erbjuder gravida

Kommunerna är skyldiga att erbjuda gravida kvinnor följande screeningar:

  1. allmän ultraljudsundersökning under tidig graviditet i graviditetsvecka 10+0–13+6
  2. screening av kromosomavvikelser i första hand genom kombinerad screening under tidig graviditet (blodprov i graviditetsvecka 9+0–11+6 och mätning av nackuppklarning i samband med den allmänna ultraljudsundersökningen i graviditetsvecka 11+0–13+6) eller alternativt serumscreening under andra trimestern i graviditetsvecka 15+0–16+6
  3. ultraljudsundersökning för att utreda grava anatomiska avvikelser i graviditetsvecka 18+0–21+6 eller efter graviditetsvecka 24+0.

Om fosteravvikelse misstänks, erbjuds den gravida kvinnan möjlighet till fortsatta undersökningar (t.ex. undersökning av fostrets kromosomer genom fostervattenprov eller prov från moderkakan).

Handböcker för familjer

Efter att den gravida kvinnan fått inledande rådgivning på rådgivningsbyrån måste hon relativt snabbt besluta om hon vill delta i screening av fosteravvikelser. Om fosteravvikelse misstänks vid screeningen, måste den gravida kvinnan dessutom besluta om hon vill delta i fortsatta undersökningar.

Som stöd för dessa beslut har vi tagit fram två handböcker:

Handböckerna finns på finska, svenska och engelska.

Material för yrkespersoner

Mödravårdspersonalen ska ge den gravida kvinnan saklig och objektiv information om principerna och metoderna för screening av fosteravvikelser, undersökningsresultatets betydelse och fortsatta undersökningar. Förmedlingen av information är en utmaning. I syfte att förenhetliga och underlätta informationsförmedlingen har vi utarbetat utbildningspaket, en handbok om interaktion och kort som ger information om riskerna med screening.

Mer information

Ritva Halila, överläkare 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU 0295163420  


Arja Ruponen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU 0295163169