Barents euroarktiska råd

Finland och det autonoma distriktet Nentsien är för närvarande ordförande för Barents euroarktiska råd (BEAC) 2021–2023.

Programmet för Finlands ordförandeskap i Barentsrådet:

Ett ramprogram för samarbetet för arbetsgruppen för hälsa och relaterade sociala frågor (JWGHS) har godkänts för 2020–2023. De prioriterade områdena i programmet är:

  • Bekämpning av smittsamma sjukdomar
  • Bättre hälsa och tillgång till hälsovård i glesbygden 
  • En bättre miljö för barns och ungas uppväxt och utveckling 
  • Förebyggande av icke-smittsamma sjukdomar

Inom de prioriterade områdena fokuserar man särskilt på

  • Bekämpning av HIV/aids
  • Utnyttjande av nya metoder och ny teknologi inom hälso- och sjukvården
  • Hobbymöjligheter för barn och unga som löper risk att marginaliseras

Under 2022–2023 är Finland tillsammans med Murmanskregionen ordförande för Barentsrådets arbetsgrupp för hälsa och relaterade sociala frågor (JWGHS).

Arbetsgruppen sammanträder vanligen två gånger om året. Vid mötena presenteras aktuella rapporter av regionerna och dem som genomför gemensamma projekt.

Mer information