Barents euroarktiska råd

Ett ramprogram för samarbete som gäller åren 2020‒2023 har godkänts för arbetsgruppen för sociala och hälsorelaterade frågor vid Barents euroarktiska råd (JWGHS). Insatsområdena i ramprogrammet är:

  • Förebyggande och kontroll av smittsamma sjukdomar
  • Förbättrad hälsa och ökad tillgång till hälsovård i glest befolkade områden 
  • Förbättrad miljö för tillväxt och utveckling av barn och ungdomar 
  • Förebyggande och kontroll av icke-smittsamma sjukdomar

Inom ramen för insatsområdena fokuserar man särskilt på

  • Bekämpning av hiv/aids
  • Utnyttjande av ny teknik och metoder inom hälso- och sjukvård
  • Stödande av barn och ungdomar med risk för utslagning

Under perioden 2020‒2021 är Sverige ordförande tillsammans med Republiken Karelen för arbetsgruppen för sociala och hälsorelaterade frågor vid Barents euroarktiska råd.

Arbetsgruppen för sociala och hälsorelaterade frågor JWGHS sammanträder vanligtvis två gånger per år. På mötena ger de ansvariga inom regionerna och för samarbetsprojekten aktuella rapporter om verksamheten.

Mer information