dekorativ bild

Barents euroarktiska råd

Barents euroarktiska råd (Barents Euro–Arctic Council, BEAC) har som mål att främja stabilitet och hållbar utveckling i Barentsregionen, det vill säga i norra Finland, Sverige, Norge och Ryssland. Finland innehar ordförandeskapet i rådet under åren 2021–2023. Under åren 2022–2023 är Finland ordförande även för rådets arbetsgrupp för hälsa och sociala frågor. Ordförandeskapet i arbetsgruppen sköts av social- och hälsovårdsministeriet. 

Arbetsgruppen för hälsa och sociala frågor (WGHS) följer ett samarbetsprogram för åren 2020–2023 som prioriterar

  • bekämpning av smittsamma sjukdomar (särskilt HIV/AIDS) 
  • utnyttjande av nya metoder och nya teknik inom hälso- och sjukvård i glest bebyggda regioner
  • stöd för barn och unga som löper risk att marginaliseras 
  • förebyggande av icke-smittsamma sjukdomar

För åren 2024–2027 bereds som bäst ett nytt samarbetsprogram. 

Som en följd av Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina har Barentssamarbetet med Ryssland avbrutits tills vidare. Samarbetet i rådet fortsätter mellan Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island och EU.

Mer information

Päivi Karvinen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY 0295163196