Barents euroarktiska råd

Ett ramprogram för samarbete som gäller åren 2016‒2019 har godkänts för arbetsgruppen för sociala och hälsorelaterade frågor vid Barents euroarktiska råd (JWGHS). Insatsområdena i ramprogrammet är:

  • förebyggande av icke smittsamma sjukdomar, inkl. minskning av hot med anknytning till levnadsvanor och miljö
  • bekämpning av smittsamma sjukdomar
  • förstärkande av hälsovårdssystemen och socialservicen inom hälso- och sjukvården

Inom ramen för insatsområdena fokuserar man särskilt på

  • Bekämpning av hiv/aids
  • Förebyggande av tuberkulos
  • Stödande av barn och ungdomar med risk för utslagning

Under perioden 2018‒2019 är Norge ordförande och delrepubliken Komi vice ordförande för arbetsgruppen för sociala och hälsorelaterade frågor vid Barents euroarktiska råd.

Arbetsgruppen för sociala och hälsorelaterade frågor JWGHS sammanträder vanligtvis två gånger per år. På mötena ger de ansvariga inom regionerna och för samarbetsprojekten aktuella rapporter om verksamheten.