Internationell statistik om social- och hälsovård

Statistik om Norden

Nordiska socialstatistiska kommittén (NOSOSCO) och Nordiska läkemedelsstatistiska kommittén (NOMESKO) publicerar nordisk social- och hälsostatistik.

På Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets webbplats har man också samlat statistik om Norden.

Statistik om europeiska länder

EU:s statistikmyndighet Eurostat producerar och samlar in jämförande data från europeiska länder inom olika delområden.

WHO:s databas European health for all tillhandahåller hälsostatistik och -indikatorer för europeiska länder.

I THL:s statistik- och indikatorbank Sotkanet har man samlat centrala befolknings- och hälsodata för europeiska länder.

Global statistik

Statistikcentralen har en portal för Internationell statistik där man har samlat centrala internationella datakällor och statistik.Det finns ett urval av avgiftsfria datakällor från några av de viktigaste och trovärdigaste internationella organisationerna och organen. Portalen har även länkar till nationella statistikmyndigheters webbplatser.

Världshälsoorganisationen (WHO) tillhandahåller global hälsostatistik ur olika synvinklar.

FN:s statistikdatabaser innehåller global statistik om olika aspekter av livet.

FN:s ekonomiska kommission för Europa UNECE:s (The United Nations Economic Commission for Europe) statistikdatabas innehåller bred information om bl.a. länder, ekonomi, kön och transporter.

OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, tillhandahåller statistik om olika aspekter av livet från olika delar av världen.

Internationella arbetsorganisationen (ILO) producerar statistik och samlar statistikdatabaser om arbetslivet.

Mer information