Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår en temporär epidemiersättning till klienter som får grundläggande utkomststöd

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2020 14.17
Pressmeddelande 161/2020

Syftet med den temporära ersättningen är att stödja de personer och familjer som har det sämst ställt och för vilka restriktionerna som utfärdats i samband med covid-19-epidemin har orsakat extra kostnader.

I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om en temporär epidemiersättning.

Stödet ska omfatta de personer som har fått grundläggande utkomststöd under restriktionstiden, om de fortfarande är mottagare av grundläggande utkomststöd under den tid stödet betalas ut hösten 2020.

Dessutom föreslås det att lagen om utkomststöd temporärt ändras så denna epidemiersättning inte ska beaktas vid beviljande av utkomststöd.

Stödets belopp är 75 euro i månaden per person. Stödet behöver inte sökas separat. Förmånen betalas första gången i september och sista gången i december 2020.

Riksdagen behandlar regeringens proposition efter sommaruppehållet tillsammans med tilläggsbudgetpropositionen i september.

Lagarna avses träda i kraft retroaktivt den 1 augusti 2020 och gälla till utgången av 2020.

Ytterligare information:

Mikko Horko, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 344

Tillbaka till toppen