Till medierna

Medierna betjänas av

Länkar om samma ämne

Social- och hälsovårdsministeriets materialbank

SHM:s materialbank har tryckbara bilder och material från social- och hälsovårdsministeriet. Bilderna i bildbanken får användas för redaktionellt bruk vid nyhets- och informationsförmedling. 

  • Materialbanken: stm.emmi.fi 
  • Om du inte har ett användarnamn, kan du använda den öppna materialbanken
  • Mer information: Jani Osolanus, kommunikationsplanerare, [email protected] 

Ministeriets logotyp består av ministeriets namn och logodel.

  • Ministeriets logotyp kan beställas från social- och hälsovårdsministeriets kommunikationsav-delning på adressen post: [email protected]
  • Mer information: Jani Osolanus, kommunikationsplanerare, [email protected] 

Personporträtt

Kanslichef Veli-Mikko Niemi

Bilder av social- och hälsovårdsministeriets ledning