Avgifter inom barnskyddet

Den vård av barn och unga personer som avses i barnskyddslagen är avgiftsfri, med undantag för anstaltsvård.

En avgift kan dock tas ut för stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård och för vård utom hemmet eller eftervård

  • inom familjevården
  • anstaltsvården eller 
  • boendeservicen 

Den avgift som tas ut av barnets eller den unga personens inkomster får uppgå till högst 2048,60 euro i månaden år 2024. Avgiften får dock inte överstiga kostnaderna för produktionen av tjänsten.

Om avgiften tas ut av föräldrarna, fördelas den enligt deras betalningsförmåga.

Har du några frågor om klient- och patientavgifterna?

Om du har frågor om dina avgifter eller till exempel avgiftstaket, kontakta i första hand det välfärdsområde som ansvarar för att ordna tjänsten och som bestämmer klient- och patientavgifterna. Välfärdsområdet är skyldigt att svara på klienters och patienters frågor och att vid behov ge anvisningar och råd om klient- och patientavgifterna. 

Om du upplever att du blivit illa bemött eller behöver råd om dina rättigheter, kan du kontakta socialombudsmannen eller patientombudsmannen i ditt välfärdsområde.

Läs mer: