Beredning av EU-ärenden

Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

EPSCO fattar beslut om EU-samarbete i frågor om sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumenter. I ministerrådet representeras Finland av arbetsministern, social- och hälsovårdsministern samt omsorgsministern.

Ministrarna sammanträder cirka tio gånger om året. Sex av dessa möten är inofficiella och de återstående tre till fyra mötena är officiella. Officiellt sammanträder ministrarna antingen i Bryssel eller Luxemburg. De inofficiella mötena ordnas i rådande EU-ordförandeland.

Beredningssektionerna vid kommittén för EU-ärenden

Kommittén för EU-ärenden har tillsatt sammanlagt 35 sektorvisa beredningssektioner. SHM ansvarar för sex sektioner:

  • EU16 försäkringstjänster
  • EU25 sociala ärenden
  • EU26 arbetarskydd
  • EU27 socialskyddsfrågor i anslutning till personers rörlighet
  • EU33 hälsa
  • EU39 droger. 

Nationell beredning

Statsrådets kansli ansvarar för de allmänna linjedragningarna i Finlands EU-politik och samordnar beredningen och handläggningen av EU-ärenden i statsrådet. Beslut om Finlands EU-politiska linjedragningar fattas under statsministerns ledning av regeringens EU-ministerutskott. På tjänstemannanivå samordnas EU-ärenden i kommittén för EU-ärenden och dess sektorvisa beredningssektioner.

Riksdagen deltar aktivt i beredningen av EU-interna ärenden. Riksdagen informeras om de viktigaste initiativen från EU-kommissionen i statsrådets skrivelse. Före ministerrådets möten presenterar ministrarna mötesagendan för riksdagens stora utskott.