Lediga befattningar vid social- och hälsovårdsministeriet

Mies ja kolme naista pöydän äärellä.

Vårt mål på social- och hälsovårdsministeriet är att alla ska ha samma möjligheter till ett hälsosamt och tryggt liv.

Till våra kärnuppgifter hör främjandet av befolkningens hälsa och funktionsförmåga, främjandet av en hälsosam arbets- och levnadsmiljö, säkrandet av tillräckliga social- och hälsovårdstjänster, säkrandet av en rimlig utkomst i livets olika skeden och främjandet av jämställdhet mellan könen.

SHM är arbetsplatsen för yrkeskunniga och motiverade människor. Arbetsuppgifterna vid ministeriet består av mångsidiga expert- och biträdande uppgifter. Vårt jobb är intressant och har stor betydelse i samhället.

Lediga befattningar

Bli praktikant på ministeriet

Flera högskolestuderande gör varje år sin praktik vid SHM. Praktikanterna rekryteras via utbildningsanstalterna.

De lediga praktikplatserna annonseras på nätverket för akademiska rekryteringstjänster aarresaari.net i december. Uppgifterna om praktikplatserna går också till högskolornas studiesekreterare som ger närmare upplysningar om uppdragen.

Det lönar sig alltså att fråga om lediga praktikplatser och ansökningsförfarandet hos det egna universitetets rekryteringstjänst, eller hos den enhet som ansvarar för studieärenden.

Längden på praktiperioden är oftast tre månader. SHM strävar efter att dela praktikkostnaderna med högskolorna. I regel förutsätts praktikanten alltid ha ett två månader långt praktikstöd från universitetet.

Akademiska rekryteringstjänsten:

Det går att be om information om andra praktikmöjligheter direkt vid avdelningarna eller den administrativa enheten. 

Staten som arbetsgivare

En riksomfattande webbplats med information om statliga befattningar, arbetstillfällen och rekrytering:

Finska statens rekryteringssida

Mer information

Liisa Perttula, personal- och förvaltningsdirektör 
social- och hälsovårdsministeriet, Personal- och förvaltningsenheten / HEHA Telefon:0295163521   E-postadress:

På vår webbplats