Kontaktinformation

Här hittar du kontaktuppgifter till ministerien. Om du söker en specifik person så går det bra att söka på namn. Om du inte vet vem du ska prata med så är du alltid välkommen ringa till vår växel.

Statsrådets växel: tfn 0295 16001

Social- och hälsovårdsministeriet

Telefon: +358 295 16001 (Statsrådets växel) 
Adress: PB 33, 00023 Statsrådet 
Besöksadress: Sjötullsgatan 8, 00170 Helsingfors 
Fax: 02951 63415
Officiell e-postadress: [email protected] 

Personalens e-postadresser har formen: [email protected]
(Obs. utan skandinaviska tecken å, ä eller ö)

Avdelningen för arbete och jämställdhet Tammerfors

Telefon: +358 295 16001(Statsrådets växel) 
Besökadress: Peltokatu 26, C-talo, 8. krs, 33100 Tammerfors 
Fax: 033 641 514 

Verksamhetsställena

Social- och hälsovårdsministeriet har verksamhet på tre olika ställen: Sjötullsgatan 8 och Kyrkogatan 14 i Helsingfors samt i Tammerfors.

På Sjötullsgatan 8 arbetar ministrarna med sina staber, tjänstemannaledningen, förvaltnings- och planeringsavdelningen, försäkringsavdelningen, avdelningen för främjande av välfärd och hälsa, avdelningen för säkerhet och hälsa, avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga och avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården. Enheten för internationella ärenden och kommunikationsenheten finns också på Sjötullsgatan.

På Kyrkogatan 14 finns beredskapsenheten och läkemedelsprisnämnden samt nämnder som lyder under social- och hälsovårdsministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet är placerad i Tammerfors.

Kommunikation

E-post: viestinta(at)stm.fi

Servicenummer för medier: 0295 163 555
Kommunikationsenheten jour betjänar medierna vardagar kl. 9-16. 

Registratorskontoret

Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33
00023  STATSRÅDET

Fax: 02951 63415
Tfn: 02951 63100
Officiell e-postadress: kirjaamo(at)stm.fi

Handlingar som är adresserade till social- och hälsovårdsministeriet kan även lämnas in till statsrådets distributionscentral Riddaregatan 2 B, 00170 HELSINGFORS

Social- och hälsovårdsministeriets nätfakturaadress

Nätfakturaadress/OVT-kod: 003702446858
OpusCapita Solutions Oy:s förmedlarkod: E204503                   

FO-nummer: 0244685-8
Mervärdesskattenummer: FI02446858

Personkatalog

Kontaktuppgifterna till social- och hälsovårdsministeriets personal finns i Statens kontaktregister. Det inkluderar kontaktuppgifterna till alla ämbetsverk och tjänstemän som medborgarna i dagsläget kan kontakta per telefon via statens telefoncentral.

På andra webbplatser

Medborgarrådgivningen (Medborgarrådgivningen leder dig till rätt offentlig tjänst och ger råd om hur tjänsterna används)