Försäkringsanstalter

I Finland handhar privata försäkringsanstalter både lagstadgade och frivilliga försäkringar. Bedrivande av försäkringsverksamhet är tillståndspliktigt. Arbetspensionsförsäkringsbolag beviljas koncession av Statsrådet. De övriga försäkringsbolagen beviljas andra koncessioner av Finansinspektionen.

Koncessionerna fastställs för att omfatta vissa försäkringsklasser eller klassgrupper. Ett skadeförsäkringsbolag kan inte bedriva livförsäkringsverksamhet. Ett livförsäkringsbolag å sin sida kan inte bevilja någon annan försäkring än en livförsäkring, och en frivillig olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring med anknytning till denna. Ett skadeförsäkringsbolag eller ett livförsäkringsbolag kan inte bedriva lagstadgad arbetspensionsförsäkring.

Försäkringsverksamhet bedrivs förutom av försäkringsbolag även av

  • försäkringsföreningar
  • pensionsstiftelser
  • pensionskassor och andra försäkringskassor
  • arbetslöshetskassor
  • vissa genom lag inrättade pensionsanstalter (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan)

Koncessioner för arbetslöshetskassorna beviljas av social- och hälsovårdsministeriet.

Förutom de privata försäkringsanstalterna handhar Folkpensionsanstalten (FPA), Keva och Statskontoret socialförsäkringar.