Försäkringsverksamhet

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för utvecklandet av de lagstadgade försäkringarna och förbereder lagstiftning som gäller social- och privatförsäkring. Syftet är en fungerande social trygghet med hjälp av vilken människor kan klara av också risksituationerna i livet.