Försäkringsverksamhet

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för utvecklandet av de lagstadgade försäkringarna och förbereder lagstiftning som gäller social- och privatförsäkring. Syftet är en fungerande social trygghet med hjälp av vilken människor kan klara av också risksituationerna i livet. Försäkringsverksamheten ska arrangeras så att den är effektiv samt säker och skäligt prissatt med tanke på klienterna.