Ansvar i förebyggande av våld i nära relationer och inom familjer för aktörer inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Institutet för hälsa och välfärd (THL) svarar för samordningen av det nationella förebyggande arbetet mot våld i nära relationer och mot våld i hemmet. Institutet samordnar också ett nätverk av samordnare och ansvariga i frågor kring våld i närstående relationer inom de välfärdsområden som inledde sin verksamhet våren 2023.  

Kommunerna och välfärdsområdena har till uppgift att främja välfärd, hälsa och säkerhet. Välfärdsområdena ansvarar för att ordna social- och hälsovårdstjänster för våldsoffer. Dessutom spelar organisationer en viktig roll när det gäller att tillhandahålla tjänster som riktar sig till olika parter i våld. Organisationerna kan vara en bra partner till myndigheterna när det gäller att planera arbetet mot våld.

Material om att förebygga våld i nära relationer och våld i hemmet:

Mer information

Minna Viuhko, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163470   E-postadress:


Marjo Malja, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163581   E-postadress: