FI SV EN RU

Ledningen och organisationen

Kolme naista katsoo tablettiatietokonetta pöydän äärellä.

Ministeriet leds av två ministrar och kanslichefen. Vid social- och hälsovårdsministeriet arbetar cirka 390 personer.

Social- och hälsovårdsministeriet har fyra avdelningar. Avdelningarna svarar för beredningen och utvecklandet av de centrala uppgifterna inom social- och hälsovården, den sociala tryggheten, jämställdheten och arbetarskyddet. Avdelningarna svarar också för styrningen och samordningen av genomförandet av dessa uppgifter. Vid ministeriet finns dessutom tre fristående enheter.

Det finns flera delegationer och nämnder inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Jämställdhetsombudsmannen och barnombudsmannen och dessa ombudsmäns byråer flyttar över till justitieministeriets förvaltningsområde i början av 2015.

 

Social- och hälsovårdsministeriets organisationKlicka på bilden för större version.

 

Lagstiftning om SHM

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsförordning föreskrivs bland annat om ministeriets uppgifter och organisation.

I social- och hälsovårdsministeriets förordning föreskrivs om ministeriets avgiftsbelagda prestationer och grunderna för dem. 

Arbetsordningen föreskrivs närmare om ministeriets avdelningar, ledning samt beredning och avgörande av ärenden.

Mer information