Ledningen och organisationen

Social- och hälsovårdsministeriets verksamhet leds av två ministrar och en kanslichef. Ministrarna kan bistås av en statssekreterare. Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet behandlar ärenden som gäller jämställdhet.

Social- och hälsovårdsministeriet har fyra avdelningar. Avdelningarna svarar för beredningen och utvecklandet av de centrala uppgifterna inom social- och hälsovården, den sociala tryggheten, jämställdheten och arbetarskyddet. Avdelningarna svarar också för styrningen och samordningen av genomförandet av dessa uppgifter. Vid ministeriet finns dessutom fyra fristående enheter.

Avdelningarna vid social- och hälsovårdsministeriet är

De fristående enheterna vid ministeriet är

Ministeriets interna revision lyder direkt under kanslichefen.

Social- och hälsovårdsministeriet har cirka 390 anställda.

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde finns flera ämbetsverk och inrättningar samt delegationer och nämnder.

De två ombudsmän som tidigare fanns i anslutning till ministeriet, jämställdhetsombudsmannen och barnombudsmannen, överfördes vid ingången av 2015 från social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde till justitieministeriets förvaltningsområde.

Schema över social- och hälsovårdsministeriets organisation

Social- och hälsovårdsministeriets organisationKlicka på bilden för större version.

 

Social- och hälsovårdsministeriets organisation ändras från och med den 1 juni 2020 då tre nya avdelningar inleder sin verksamhet. De nya avdelningarna ersätter den nuvarande avdelningen för välfärd och tjänster. I övrigt förblir social- och hälsovårdsministeriets organisation oförändrad.

De tre nya avdelningarna är:

  • avdelningen för säkerhet och hälsa
  • avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga
  • avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriets organisation från och med 1.6.2020

Klicka på bilden för större version.

Lagstiftning om SHM

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsförordning föreskrivs bland annat om ministeriets uppgifter och organisation.

I social- och hälsovårdsministeriets förordning föreskrivs om ministeriets avgiftsbelagda prestationer och grunderna för dem. 

Arbetsordningen föreskrivs närmare om ministeriets avdelningar, ledning samt beredning och avgörande av ärenden.

Mer information

Vivikka Richt, kommunikationsdirektör 
social- och hälsovårdsministeriet, Viestintäyksikkö / VIE 0295163396