Ledningen och organisationen

Social- och hälsovårdsministeriets verksamhet leds av två ministrar och en kanslichef. Ministrarna kan bistås av en statssekreterare. Arbetsminister behandlar ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa och vuxenutbildning.

Social- och hälsovårdsministeriet har sex avdelningar. Avdelningarna svarar för beredningen och utvecklandet av de centrala uppgifterna inom social- och hälsovården, den sociala tryggheten, jämställdheten och arbetarskyddet. Avdelningarna svarar också för styrningen och samordningen av genomförandet av dessa uppgifter. Vid ministeriet finns dessutom fyra fristående enheter.

Avdelningarna vid social- och hälsovårdsministeriet är

De fristående enheterna vid ministeriet är

Ministeriets interna revision lyder direkt under kanslichefen.

Social- och hälsovårdsministeriet har cirka 480 anställda.

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde finns flera ämbetsverk och inrättningar samt delegationer och nämnder.

De två ombudsmän som tidigare fanns i anslutning till ministeriet, jämställdhetsombudsmannen och barnombudsmannen, överfördes vid ingången av 2015 från social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde till justitieministeriets förvaltningsområde.

Schema över social- och hälsovårdsministeriets organisation

Klicka på bilden för större version.

 

Lagstiftning om SHM

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsförordning föreskrivs bland annat om ministeriets uppgifter och organisation.

I social- och hälsovårdsministeriets förordning föreskrivs om ministeriets avgiftsbelagda prestationer och grunderna för dem. 

Arbetsordningen föreskrivs närmare om ministeriets avdelningar, ledning samt beredning och avgörande av ärenden.

Mer information

Vivikka Richt, kommunikationsdirektör 
social- och hälsovårdsministeriet, Kommunikationsenheten / VIE Telefon:0295163396   E-postadress: