Flera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården får rätt att vaccinera

25.4.2024 13.56
SHM
käsi ja laastari
Förordningarna har ändrats så att tandläkare, provisorer, farmaceuter, närvårdare och laboratorieskötare ska få rätt att ge vacciner i fortsättningen. Syftet med ändringarna är att försnabba i synnerhet säsongsvaccinationerna och att minska personalbristen inom hälso- och sjukvården. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 maj 2024.

Regeringsförhandlingarna har lett till en överenskommelse om sjukhusnätets framtid

16.4.2024 16.50
SHM
Under regeringsförhandlingarna har man nått en överenskommelse om den framtida helheten av sjukhus och jourer. Man har bestämt att genomföra ändringar i fråga om nattjourerna inom primärvården och den specialiserade sjukvården vid vissa sjukhus. Syftet med ändringarna är att balansera de offentliga finanserna och att avhjälpa personalbristen inom hälso- och sjukvården.

Regeringen föreslår striktare reglering av försäljningen av nikotinpåsar

18.4.2024 14.11
SHM
Regeringen föreslår att tobakslagen ska tillämpas i större omfattning på nikotinpåsar. Syftet med förslaget är att förebygga ungas användning av nikotinpåsar och att nikotinpåsar som säljs lagligt ska ersätta det olagliga snuset.

Mobilappen MittKanta tas i bruk nästa år – gör det lättare att uträtta ärenden i vardagen

18.4.2024 9.01
SHM
Appen MittKanta som laddas ner i telefonen gör det snabbare att använda tjänsten och lättare att sköta hälsoärenden. Målet är att appen släpps våren 2025. Appen utvecklas i samarbete med aktörer inom social- och hälsovården.

Visa mer...

Ministeriet och förvaltningsområdet

Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Kaisa Juuso
Kaisa Juuso
Social- och hälsovårdsminister
Sanni Grahn-Laasonen
Sanni Grahn-Laasonen
Ministern för social trygghet
Arto Satonen
Arto Satonen
Arbetsminister