Social- och hälsovårdsministeriet och Arbetshälsoinstitutet informerar
Programmet ARBETE2030 föreslår fem lösningar för ett gott arbetsliv

31.3.2023 9.50
SHM
Programmet ARBETE2030 avslutas. Programmet genomfördes i omfattande samarbete med arbetsmarknadsorganisationer, arbetsplatser och andra arbetslivsexperter. Genom programmet har man kommit fram med fem lösningar för hur Finlands arbetsliv ska bli det bästa i världen.

Statsunderstöd beviljas för att garantera intensivvård för barn och öka kompetensen i intensivvård

29.3.2023 15.37
SHM
Tippapullo sairaalassa
Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat 1 miljon euro i statsunderstöd till HUS-sammanslutningen för åren 2023-2024 för att garantera den nationella tillgången till intensivvård för barn och kompetensen i intensivvård. I genomförandet av projektet deltog Birkalands och Egentliga Finlands välfärdsområden.

Strategiarbetet med informationshanteringen och digitaliseringen inom social- och hälsovården har börjat – påverka genom att delta i arbetet

22.3.2023 12.53
SHM
Våren 2023 inledde social- och hälsovårdsministeriet strategiarbetet med informationshanteringen och digitaliseringen inom social- och hälsovården. I strategiarbetet vill man särskilt få med välfärdsområdena, men också andra intressegrupper.

Lagen ändras för att förbättra hälso- och sjukvårdspersonalens tillgång till uppgifter-na i registret över smittsamma sjukdomar

21.3.2023 14.58
SHM
Lagen om smittsamma sjukdomar ska ändras så att alla de yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som arbetar med att bekämpa smittsamma sjukdomar kan få uppgifter från det register över smittsamma sjukdomar som förs av Institutet för hälsa och välfärd. Nu kan endast smittskyddsläkare få dessa uppgifter. Lagändringen är för närvarande på remiss.
Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet