Lagstiftningen om smittsamma sjukdomar ska ses över 2023–2025

21.9.2023 11.59
SHM
Lagstiftningen om smittsamma sjukdomar ska reformeras 2023–2025. Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en styrgrupp och en beredande arbetsgrupp för projektet. Målet är att effektivisera bekämpningen av smittsamma sjukdomar och förbättra beredskapen för epidemier och pandemier.

FN:s generalförsamling i New York – Finland betonar betydelsen av starka hälso- och sjukvårdssystem vid pandemier och i strävan efter allmän och jämlik hälso- och sjukvård 

19.9.2023 10.17
SHM
Under FN:s generalförsamlingsvecka i New York ordnas högnivåmöten om bland annat pandemier och allmän och jämlik hälso- och sjukvård. Vid dessa möten företräds Finland av statssekreterare Laura Rissanen. 

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett lagberedningen i anslutning till regeringsprogrammet

13.7.2023 15.45
SHM
I regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ingår flera mål som gäller lagstiftningen inom social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde. Målen gäller bland annat ordnande av social- och hälsovårdstjänster, olika förmåner och pensioner.

Lagförslagen om höjning av barnbidraget och frysning av indexhöjningar av förmåner på remiss

15.9.2023 17.01
SHM
I ett utkast till lag föreslås att indexjustering av vissa förmåner och belopp som är bundna vid folkpensionsindex och levnadskostnadsindex ska frysas för regeringsperioden. Samtidigt ska barnbidraget för ensamförsörjarfamiljer och familjer med många barn samt för barn under tre år höjas.

Projektet Verktygslådan för psykisk hälsa främjar välbefinnandet i arbetet för yrkespersoner inom konst- och kultursektorn och evenemangsbranschen

6.9.2023 12.00
SHM
Människor på gatan under sommarevenemanget
Den psykiska belastningen till följd av covid-19-pandemin ökade behovet av att beakta den psykiska hälsan inom konst- och kultursektorn och evenemangsbranschen. Psykisk hälsa lyfts också fram som en viktig prioritering i det nya regeringsprogrammet.

Ministeriet och förvaltningsområdet

Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Kaisa Juuso
Kaisa Juuso
Social- och hälsovårdsminister
Sanni Grahn-Laasonen
Sanni Grahn-Laasonen
Ministern för social trygghet
Arto Satonen
Arto Satonen
Arbetsminister