Mellanrapporten av kommittén för social trygghet har godkänts och publiceras den 16 mars 2023

31.1.2023 14.15
SHM
illustration
I mellanrapporten av kommittén för social trygghet ges riktlinjer för reformen av den sociala tryggheten och förslag på hur systemet kan utvecklas, som nästa regering kan ta in i sitt regeringsprogram. Mellanrapporten godkändes vid kommitténs möte måndagen den 30 januari 2023.

Arbetsgrupp framför förslag om hur Finland ska bli rökfritt till år 2030

31.1.2023 13.33
SHM
tupakointi
En arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet föreslår metoder för att användningen av tobaks- och nikotinprodukter ska upphöra i Finland till år 2030. Betänkandet överlämnades till statssekreterare Eila Mäkipää tisdagen den 31 januari 2023.

Delegationen för social- och hälsovård sammanträdde den 1 februari 2023: Värt att fira den säkra övergången, men nu fokuserar vi på vardagen

2.2.2023 14.31
SHM
Bild av delegationens möte.
Delegationen för social- och hälsovård inledde kalenderåret med ett möte på Ständerhuset den 1 februari 2023. Det kommer att ordnas fyra möten i år. De områdesvisa förhandlingarna med välfärdsområdena ordnas under februari och mars.

I helhetsbedömningen av åtgärderna för lika lön rekommenderas att likalönsprogrammet ska fortsätta och effektiviseras

2.2.2023 9.39
SHM
Även om likalönsprogrammen på trepartsbasis har fortgått under fyra regeringsperioder behövs de fortfarande. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat långsamt. Det visar den helhetsbedömning av åtgärderna för lika lön som publicerades i dag.
Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet