Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för lagstiftningen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och för att utveckla verksamheten. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är socialservice enligt socialvårdslagen.

Målet med arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är

  • att motverka negativa konsekvenser av arbetslöshet för klientens funktionsförmåga
  • att stärka klientens livs- och vardagskompetens samt arbets- och funktionsförmåga
  • att motverka marginalisering genom att erbjuda en möjlighet till arbetsverksamhet och andra tjänster.

Bestämmelser om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte finns i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Den främsta tanken med lagen är att bana för ett tätt samarbete mellan välfärdsområdena och arbets- och näringsbyråerna.

Anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är avsedd för personer som till följd av begränsningar i arbets- och funktionsförmågan inte kan delta i offentlig arbetskraftsservice eller arbete. Det är alltså fråga om en sekundär service i förhållande till arbets- och näringstjänsterna. 

Ordnandet av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte grundar sig på en aktiveringsplan som arbets- och näringsbyrån och välfärdsområdet upprättar tillsammans med klienten.

För klienten planeras en servicehelhet som skrivs in i aktiveringsplanen. I planeringen tar man hänsyn till klientens individuella situation som också avgör vilka tjänster klienten erbjuds i servicehelheten.

Välfärdsområdet ska ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för personer som har varit arbetslösa länge och får arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd och som på grund av arbets- och funktionsförmågan inte kan delta i arbets- och näringsbyråns primära tjänster.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas utifrån klientens individuella behov på deltid eller heltid 1-4 dagar i veckan under 3-24 månader. Verksamheten ska vara målinriktad så att den förbättrar klientens livskompetens och funktionsförmåga så att klienten kan bli sysselsatt, söka till utbildning eller delta i arbets- och näringsbyråns sysselsättningsfrämjande service.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har samlat information på sin webbsida som stöd för dem som jobbar med klienter inom branschen och för beslutsfattarna.

Mer information