Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för lagstiftningen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och för att utveckla verksamheten. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är socialservice enligt socialvårdslagen.

Målet med arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är

  • att motverka negativa konsekvenser av arbetslöshet för klientens funktionsförmåga
  • att stärka klientens livs- och vardagskompetens samt arbets- och funktionsförmåga
  • att motverka marginalisering genom att erbjuda en möjlighet till arbetsverksamhet och andra tjänster.

Bestämmelser om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte finns i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Den främsta tanken med lagen är att bana för ett tätt samarbete mellan kommunerna och arbets- och näringsbyråerna.

Anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är avsedd för personer som till följd av begränsningar i arbets- och funktionsförmågan inte kan delta i offentlig arbetskraftsservice eller arbete. Det är alltså fråga om en sekundär service i förhållande till arbets- och näringstjänsterna. 
 
Ordnandet av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte grundar sig på en aktiveringsplan som arbets- och näringsbyrån och kommunens socialvård upprättar tillsammans med klienten.
 
För klienten planeras en servicehelhet som skrivs in i aktiveringsplanen. I planeringen tar man hänsyn till klientens individuella situation som också avgör vilka tjänster klienten erbjuds i servicehelheten.
 
Kommunerna ska ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för personer som har varit arbetslösa länge och får arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd och som på grund av arbets- och funktionsförmågan inte kan delta i arbets- och näringsbyråns primära tjänster.
 
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas utifrån klientens individuella behov på deltid eller heltid 1-4 dagar i veckan under 3-24 månader. Verksamheten ska vara målinriktad så att den förbättrar klientens livskompetens och funktionsförmåga så att klienten kan bli sysselsatt, söka till utbildning eller delta i arbets- och näringsbyråns sysselsättningsfrämjande service.
 
Institutet för hälsa och välfärd (THL) har samlat information på sin webbsida som stöd för dem som jobbar med klienter inom branschen och för beslutsfattarna.