Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för lagstiftningen om och utvecklingen av den rehabiliterande arbetsverksamheten.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är en socialservice i enlighet med socialvårdslagen. Syftet med arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte är att

  • förebygga negativa konsekvenser av arbetslöshet för klientens funktionsförmåga
  • stärka klientens livs- och vardagskontroll samt arbets- och funktionsförmåga
  • förebygga utslagning genom att tillhandahålla en möjlighet till arbetsverksamhet och andra tjänster

Regleringar om servicen finns i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Den centrala tanken i lagen är ett nära samarbete mellan kommunerna och arbets- och näringsbyråerna (TE-byrån).

Organisering av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Organiseringen av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte grundar sig på en aktiveringsplan som arbets- och näringsbyrån och den kommunala socialvårdsmyndigheten sammanställer tillsammans med klienten.

En servicehelhet, som antecknas i aktiveringsplanen, planeras för klienten. Vid planeringen beaktas klientens personliga situation som bestämmer vilka tjänster som ska tillhandahållas för kunden i servicehelheten.

Kommunerna ska ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för personer som länge har varit arbetslösa och erhåller arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd och som på grund av arbets- och funktionsförmågan inte är kapabla att delta i TE-förvaltningens primära tjänster.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas enligt klientens individuella behov på del- eller heltid 1-5 dagar per vecka (från och med 1.7.2015 1-4 dagar per vecka) under 3-24 månader. Verksamheten ska vara målinriktad så att den förbättrar klientens livskontroll och funktionsförmåga så att han eller hon kan sysselsättas, söka sig till utbildning eller delta i TE-förvaltningens sysselsättningsfrämjande tjänster.

Institutet för hälsa och välfärd har publicerat en handbok om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Handboken har utarbetats som stöd för dem som arbetar inom branschen:

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har undersökt organiseringen av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i kommunerna.