Socialutgifterna och finansieringen

Socialutgifterna består i huvudsak av

 • pensionsskydd
 • ekonomiskt skydd under sjukdom
 • utgifter för arbetslöshetsskydd samt
 • kostnader för social- och hälsovårdstjänster som finansieras med skattemedel.

I de sociala utgifterna inräknas inte privata försäkringar, klientavgifter för social- och hälsovård eller självriskandelar av sjukförsäkringen.

Socialutgifterna i Finland var

 • 70,2 miljarder euro 2018
 • 72,1 miljarder euro 2019
 • 75,9 miljardes euro 2020

År 2020 motsvarade de sociala utgifterna cirka 31,9 procent av bruttonationalprodukten. Det här är 1,8 procentenheter mer än år 2019.

I Finland är de sociala utgifternas andel av bruttonationalprodukten något högre än genomsnittet i EU-länderna. Också de köpkraftsjusterade sociala utgifterna per capita hör till det högre genomsnittet i EU-länderna. 

Finansiering av utgifterna

Den sociala tryggheten i Finland finansieras på följande sätt: (år 2020)

 • arbetsgivaravgifter 29,0 procent.
 • de försäkrade betalar 15,2 procent.
 • genom statlig finansiering  28,3 procent
 • kommunal finansiering 22,9 procent.

Resten, cirka 4,6 procent finansieras med intäkter från socialskyddsfonderna.

Ansvarig myndighet i Finland i fråga om statistiksystem över den sociala säkerheten enligt EU är

På vår webbplats