Socialutgifterna och finansieringen

Socialutgifterna består i huvudsak av

 • pensionsskydd
 • ekonomiskt skydd under sjukdom
 • utgifter för arbetslöshetsskydd samt
 • kostnader för social- och hälsovårdstjänster som finansieras med skattemedel.

I de sociala utgifterna inräknas inte privata försäkringar, klientavgifter för social- och hälsovård eller självriskandelar av sjukförsäkringen.

Socialutgifterna i Finland var

 • 70,1 miljarder euro 2016
 • 69,8 miljarder euro 2017
 • 70,2 miljarder euro 2018

År 2018 motsvarade de sociala utgifterna cirka 30,0 procent av bruttonationalprodukten. Det här är 0,9 procentenheter mindre än år 2017.

I Finland är de sociala utgifternas andel av bruttonationalprodukten något högre än genomsnittet i EU-länderna. Också de köpkraftsjusterade sociala utgifterna per capita hör till det högre genomsnittet i EU-länderna. 

Finansiering av utgifterna

Den sociala tryggheten i Finland finansieras på följande sätt: (år 2018)

 • arbetsgivaravgifter 31,0 procent.
 • de försäkrade betalar 13,9 procent.
 • genom statlig finansiering  26,8 procent
 • kommunal finansiering 22,4 procent.

Resten, cirka 6 procent finansieras med intäkter från socialskyddsfonderna.

Ansvarig myndighet i Finland i fråga om statistiksystem över den sociala säkerheten enligt EU är

Mer information

På vår webbplats