FI SV EN

Socialutgifterna och finansieringen

Socialutgifterna består i huvudsak av

 • pensionsskydd
 • ekonomiskt skydd under sjukdom
 • utgifter för arbetslöshetsskydd samt
 • kostnader för social- och hälsovårdstjänster som finansieras med skattemedel.

I de sociala utgifterna inräknas inte privata försäkringar, klientavgifter för social- och hälsovård eller självriskandelar av sjukförsäkringen.

Socialutgifterna i Finland var

 • 63,2 miljarder euro 2013
 • 66,1 miljarder euro 2014
 • 66,3 miljarder euro 2015

År 2015 motsvarade de sociala utgifterna cirka 31,6 procent av bruttonationalprodukten. Det här är 0,3 procentenheter mindre än år 2014.

I Finland är de sociala utgifternas andel av bruttonationalprodukten något högre än genomsnittet i EU-länderna. Också de köpkraftsjusterade sociala utgifterna per capita hör till det högre genomsnittet i EU-länderna. 

Finansiering av utgifterna

Den sociala tryggheten i Finland finansieras på följande sätt: (år 2015)

 • arbetsgivaravgifter 34,4 procent.
 • de försäkrade betalar 13,3 procent.
 • genom statlig finansiering  26,5 procent
 • kommunal finansiering 20,8 procent.

Resten, cirka 5 procent finansieras med intäkter från socialskyddsfonderna.

Ansvarig myndighet i Finland i fråga om statistiksystem över den sociala säkerheten enligt EU är

De sociala utgifterna i Finland 2013-2015

ÅR   2013   2014 2015
BNP, miljarder € 203,3 205,5 209,5
       
De sociala utgifterna av BNP, %  31,1   31,9 31,6
       
De sociala utgifterna, milj. euro      
Sjukdom och hälsa  15 223   15 421 15 257
Funktionsnedsättning   6 927 6 971 6 752
Ålderdom  23 631 24 837 25 909
Änka/änkling och andra anhöriga  1 802   1 803 1 754
Familj och barn  6 541  6 550 6 618
Arbetslöshet  4 597  5 249 5 561
Boende  1 138 1 240 1 450
Övrig social trygghet  1 814  1 845 1 849
Förvaltning  1 645   1 637 1 153
Sammanlagt  63 317  65 553 66 301
       
Fördelning av de sociala utgifterna per målgrupp, %  
Sjukdom och hälsa  24,0  23,5 23,0
Funktionsnedsättning  10,9  10,6 10,2
Ålderdom  37,3  37,9 39,1
Änka/änkling och andra anhöriga   2,8  2,8 2,6
Familj och barn  10,3  10,0 10,0
Arbetslöshet  7,3  8,0 8,4
Boende  1,8  1,9 2,2
Övrig social trygghet  2,9  2,8 2,8
Förvaltning  2,6  2,5 1,7
Sammanlagt  100   100 100
       
Finansieringsandelar av de sociala utgifterna, %      
Staten  27,9  27,7 26,5
Kommunerna  19,5  19,5 20,8
Arbetsgivarna  34,5  34,7 34,4
De försäkrade, sammanlagt  12,5  13,0 13,3
Kapitalinkomster  5,5  5,1 5,0
Sammanlagt  100  100 100

 

 

Mer information

På vår webbplats