Strategi för psykisk hälsa 2020-2030

Enligt riktlinjerna för statsminister Marins regering utarbetades en strategi för psykisk hälsa i Finland. Strategin sträcker sig till år 2030. Syftet är att säkerställa att det arbete som görs inom området psykisk hälsa är kontinuerligt och målinriktat.

Strategin för psykisk hälsa publicerades 11.2.2020.

Utifrån strategin ska kommande regeringar göra upp sitt eget handlingsprogram för psykisk hälsa. I dessa program fastställs prioriteringarna för politiken inom området psykisk hälsa under den aktuella regeringsperioden samt metoder och medel för genomförandet och uppföljningen av programmet.

Strategin för politiken inom området psykisk hälsa innehåller ett program för förebyggande av självmord.

Strategin för psykisk hälsa bygger på fem prioriteringar:

  1. Psykisk hälsa som kapital
  2. Hur barns och ungas psykiska hälsa byggs upp i vardagen
  3. Rätt till psykisk hälsa
  4. Omfattande tjänster enligt en människas behov
  5. Gott ledarskap i fråga om psykisk hälsa

Åtgärder enligt strategin för psykisk hälsa genomförs inom ramen för programmet Framtidens social- och hälsocentral

Åtgärder i enlighet med målen för strategin för psykisk hälsa genomförs bland annat som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral.

I programmet Framtidens social- och hälsocentral stärks

  • tillgången till psykoterapi och förebyggande och terapeutiska psykosociala metoder inom primärvården för alla åldersgrupper
  • samarbetsstrukturen mellan primärvården och den specialiserade sjukvården för att stödja identifieringen av störningar och genomförandet av interventioner.

Som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral införs inom elev- och studerandevården metoder som lämpar sig för förebyggande och behandling av de vanligaste psykiska problemen.

Dessutom riktas en del av finansieringen av strategin för psykisk hälsa till andra åtgärder som utvecklar mentalvårdstjänsterna: tjänster för rehabilitering till arbetslivet, kunskaper om psykisk hälsa och förebyggande av självmord. 

Mer information

Helena Vorma, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163388