På väg mot lika lön

I medeltal är kvinnors lön för arbete med ordinarie arbetstid cirka 16,1 procent lägre än männens.

Jämställda löner är en grundförutsättning för ett rättvist, högklassigt och produktivt arbetsliv. Regeringen och de centrala arbetsmarknads-organisationerna har förbundit sig att främja lönejämställdhet.

Detta mål försökte man uppnå med bland annat 

 • avtalspolitik
 • att bryta könsrollstänkandet inom yrkesliv och yrkesval
 • utveckla lönesystemet och
 • ge stöd åt kvinnors karriärutveckling

Lyft katten på bordet! Läs mer om social- och hälsovårdsministeriets Tala om löner -kampanj (2014).

Likalönsprogrammet

I samarbetet

 • Undervisnings- och kulturministeriet
 • Inrikesministeriet
 • Social- och hälsovårdsministeriet
 • Finansministeriet
 • Arbets- och näringsministeriet
 • Akava
 • Finlands fackförbunds centralorganisation FFC
 • Tjänstemannacentralorganisationen FTFC
 •  Finlands Näringsliv EK
 • Kyrkans avtalsdelegation
 • Kommunala arbetsmarknadsverket KA och
 • Statens arbetsmarknadsverk SAMV

Likalönsprogrammet samordnades av social- och hälsoministeriet.