Statistik om arbetslivet

Statistik om arbetsförhållanden och arbetshälsa

På Arbetshälsoinstitutets webbplats Arbetslivskunskap finns statistik om arbetsförhållanden och arbetshälsa.

På Statistikcentralens webbplats finns statistik om bl.a. sysselsättning och arbetslöshet samt arbetsolycksfall och arbetsförhållanden. 

Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar

Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) förbund för statistik om antalet arbetsolycksfall och yrkessjukdomar som ersätts ur det lagstadgade olycksfallsförsäkringssystemet samt deras orsaker och konsekvenser.

Internationell statistik om arbetslivet

Internationella arbetsorganisationen (ILO) producerar statistik och samlar statistikdatabaser om arbetslivet.

Mer information