Utveckling av social- och hälsovårdstjänster med syftet att minska bostadslösheten

Vid social- och hälsovårdsministeriet har inletts ett projekt för att utveckla social- och hälsovårdstjänster som minskar bostadslösheten.  

Projektet är en del av det samarbetsprogram som miljöministeriet inlett i syfte att halvera bostadslösheten före år 2023. Inbjudna att delta i programmet är de kommuner som hade flest bostadslösa år 2018 och olika organisationer som arbetar på området.

Social- och hälsovårdstjänster med låg tröskel kan förebygga bostadslöshet

Under tidigare regeringsperioder har miljöministeriet genomfört flera program med syftet att minska bostadslösheten. Enligt utvärderingarna av programmen kan bostadslöshet förebyggas genom att tillhandahålla förankrade social- och hälsovårdstjänster med låg tröskel.  

För närvarande finns det dock inte tillräckligt av dessa tjänster. Därför utlyste social- och hälsovårdsministeriet ett statsunderstöd våren 2020 i syfte att utveckla social- och hälsovårdstjänster som minskar bostadslösheten. Statsunderstödet söktes av de kommuner som deltog i miljöministeriets samarbetsprogram.  

Projekten började under hösten 2020 i sju städer: Esbo, Helsingfors, Vanda, Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors och Björneborg.

De personer som har det sämst ställt ska få individuellt stöd

De projekt som beviljats statsunderstöd går ut på att utveckla människonära social- och hälsovårdstjänster för de personer som har det sämst ställt och som behöver ett sektorsövergripande och omfattande stöd i anknytning till boende. Personerna kan till exempel vara klienter inom missbrukar- eller mentalvården eller ungdomar, personer som kommit ut från fängelset eller invandrare. 

Genom tjänster och verksamhet med låg tröskel kan personerna få individuell hjälp enligt deras behov. 

Teman för projektet: 

  • Utveckla bostadsrådgivningen 
  • Utveckla verksamhet med låg tröskel 
  • Utnyttja erfarenhetsexpertis
  • Aktivera aktörerna på området - ta frågan om boendet på tal i alla tjänster
  • Samarbeta med hyresvärdar

Mer information

Leila Karttunen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163056