Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Coronavirusepidemin har avtagit något på två veckor

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2020 10.01 | Publicerad på svenska 4.6.2020 kl. 10.12
Pressmeddelande 140/2020

Enligt den bedömning av coronavirusläget som publicerades i dag den 4 juni 2020 har coronavirusepidemin fortsatt att avta något jämfört med läget under de två föregående veckorna.

Det genomsnittliga antal sjukdomsfall som varje vecka anmäls till registret över smittsamma sjukdomar har minskat betydligt sedan förrförra veckan, men jämfört med förra veckan är antalet sjukdomsfall så gott som oförändrat.

För närvarande är reproduktionstalet uppskattningsvis 0,75–0,80. Det betyder att epidemin i Finland har avtagit redan en längre tid.

Inom åtta sjukvårdsdistrikt har inga nya sjukdomsfall konstaterats under den senaste uppföljningsperioden den 25–31 maj.

Antalet patienter i sjukhusvård har minskat betydligt sedan läget för två veckor sedan. I universitetssjukhusens specialupptagningsområden är hälso- och sjukvårdsläget lugnt. Kapaciteten inom intensivvården har inte i något skede överskridits. Av alla patienter som tagits in på sjukhus har nästan 80 procent tagits in på sjukhus inom Helsingfors universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde.

Laboratoriernas testningskapacitet i fråga om coronaviruset är för närvarande över 13 000 prover per dag. Under den senaste uppföljningsperioden den 25–31 maj gjordes det färre coronavirustester än under de föregående veckorna.

I Finland är målet att testa alla som misstänks ha akut coronavirussmitta. Därför rekommenderas testning med låg tröskel.

Antalet coronavirussmittade personer som tillfrisknat uppskattas i Finland vara cirka 5 800.

Dagens lägesbedömning och de tidigare lägesbedömningarna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Effekterna av Finlands hybridstrategi för bekämpningen av coronavirusepidemin följs upp med hjälp av epidemiologiska, medicinska och funktionella parametrar. Genom strategin försöker man förhindra att viruset sprids i samhället, trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och skydda särskilt de personer som tillhör riskgrupper.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd gör varje vecka en bedömning av epidemiläget både nationellt och regionalt.

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, överläkare, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, professor, [email protected] (prognosmodeller)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, [email protected] (gruppen för lägesbilder och modeller)
 

Tillbaka till toppen