Utkomstskyddet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för lagstiftning och utveckling av system inom social trygghet. Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer.

Den sociala tryggheten består av service och förmåner. Utkomstsskyddssystemet i Finland är i huvudsak försäkringsbaserat. Utkomstskyddsförmånerna kan delas in i två grupper: arbetsbaserade förmåner och förmåner för att man bor i Finland.