SHM i social medier

Kanalerna i sociala medier administreras av social- och hälsovårdsministeriets kommunikationsenhet. 

SHM på Twitter

SHM:s ministrar