Social- och hälsovårdsministeriets administration av sociala medier

Social- och hälsovårdsministeriet använder sociala medier i dess kommunikation. I sociala medier delar vi bland annat pressmeddelanden och nyheter samt information om ärenden som är under beredning och om olika evenemang.

Via de sociala medierna kan man inte sköta ärenden, utan då ska man kontakta ministeriets registratorskontor.

Kommunikationsenheten ansvarar för administrationen av social- och hälsovårdsministeriets sociala mediekanaler. Vi kan vid behov fungera som moderator i diskussioner och radera olagliga eller osakliga inlägg.

I de sociala medierna tar vi inte ställning i enskilda fall och ger inte råd om olika livssituationer.

Ministrarna ansvarar själva för sina egna konton i de sociala medierna.

Vi har spelregler som vi hoppas att alla följer

  • Vi respekterar andras åsikter och diskuterar sakligt.
  • Vi undviker vulgära uttryck och svordomar.
  • Vi skyddar den personliga integriteten och behandlar inte enskilda personers ärenden offentligt.

Vid behov kan vi radera sådana inlägg som är rasistiska eller kränkande med tanke på någon person, sammanslutning eller religion eller någons hudfärg eller etniska tillhörighet, eller som innehåller länkar till olagligt eller osakligt material. Om en person upprepade gånger bryter mot våra spelregler, kan vi begränsa personens möjligheter att kommentera.

SHM i sociala medier

SHM:s ministrar

YouTube

Flickr

 

Mer information