Avbrytande av graviditet 

På den här sidan finns frågor och svar om lagstiftningen om avbrytande av graviditet och de lagändringar som trädde i kraft den 1 september 2023.

Förutsättningarna för avbrytande av graviditet fastställs

Därtill har social- och hälsovårdsministeriet utfärdat en förordning om de blanketter som ska användas vid avbrytande av graviditet.

Den ändringsförordning genom vilken blanketterna ändrades så att de motsvarar de lagändringar som trädde i kraft den 1 september 2023 finns här:

För att avbryta en graviditet kan man uppsöka välfärdsområdets hälso- och sjukvård eller om man vill även den privata hälso- och sjukvården.

Frågor och svar om avbrytande av graviditet och de lagändringar som trädde i kraft den 1 september 2023