Hoppa till innehåll
Media

SHM och THL informerar
Coronavirusepidemin fortsätter avta

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2020 10.17 | Publicerad på svenska 28.5.2020 kl. 12.12
Pressmeddelande

Enligt den lägesbedömning som publicerades i dag den 28 maj 2020 har coronavirusepidemin avtagit ytterligare jämfört med läget under de två senaste veckorna.

Det är nu redan en månad sedan man började se en minskning av det genomsnittliga antal sjukdomsfall som varje vecka anmäls till registret över smittsamma sjukdomar. Reproduktionstalet är uppskattningsvis 0,75 - 0,85, vilket betyder att epidemin i Finland håller på att avta. 

Inom nio sjukvårdsdistrikt och i landskapet Åland har inga nya sjukdomsfall konstaterats under den senaste uppföljningsperioden (18-24.5). I specialupptagningsområdena är läget inom hälso- och sjukvården fortfarande rätt lugnt, och intensivvårdskapaciteten har inte i något skede överskridits.  

Dagens lägesbedömning och de tidigare lägesbedömningarna finns på THL:s webbsidor: 

Effekterna av Finlands hybridstrategi för bekämpningen av coronavirusepidemin följs upp med hjälp av epidemiologiska, medicinska och funktionella parametrar. Genom strategin försöker man förhindra att viruset sprids i samhället, trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd gör varje vecka en bedömning av epidemiläget både nationellt och regionalt. 

Ytterligare information

Mika Salminen, direktör, [email protected], och Taneli Puumalainen, överläkare, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, professor, [email protected] (prognosmodeller)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, [email protected] (gruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen