Coronaviruset i Finland: Aktuellt

Antalet nya fall av covid-19 har i Finland under de senaste veckorna ökat i hela landet och inom allt fler sjukvårdsdistrikt.

Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar bekämpas epidemin i första hand genom lokala och regionala åtgärder.

En lägesbild gällande coronaviruset och ett pressmeddelande i anslutning till den publiceras på torsdagar. Det veckovisa coronainfot hålls vanligen på torsdagar klockan 10, där man går igenom lägesbilden och andra aktuella frågor som gäller coronaviruset.

Nyaste uppdatering och beslut

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden och anvisningar har sammanställts på sina egna sidor, liksom även annat material som har indelats enligt tema. Du hittar alla dessa i huvudmenyn till vänster.