Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Antalet coronavirusfall har ökat betydligt
SHM
Pressmeddelande 15.10.2020 10.50
Coronavirusläget har varit fortsatt lugnt i augusti
SHM
Pressmeddelande 3.9.2020 10.03
Finland deltar i EU-gemensam upphandling av vaccin
SHM
Pressmeddelande 21.8.2020 13.09
Antalet fall av coronavirussmitta har ökat något
SHM
Pressmeddelande 6.8.2020 10.22
Coronavirusepidemin fortsätter att avta
SHM
Pressmeddelande 16.7.2020 9.51