Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Begränsningarna av förplägnadsrörelser ändras inte

SHM
Pressmeddelande 29.6.2021 14.07

EU:s covidintyg tas i bruk i Finland den 22 juni

SHM
Pressmeddelande 17.6.2021 9.49