Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Coronavirusepidemin har avtagit något på två veckor
SHM
Pressmeddelande 4.6.2020 10.01
Coronavirusepidemin fortsätter avta
SHM
Pressmeddelande 28.5.2020 10.17
Lägesbedömning om coronavirusepidemin har publicerats
SHM
Pressmeddelande 15.5.2020 15.52
Ytterst viktigt att hindra spridningen av coronaviruset
SHM
Pressmeddelande 8.5.2020 18.14
Medborgarbrev om coronaviruset har skickats till hemmen
SHM
Pressmeddelande 3.4.2020 15.36