Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Finland donerade covid-19-vaccin till Nicaragua

SHM
Pressmeddelande 8.7.2022 9.30