Ärendehantering

För att inleda ett ärende i finansministeriet behöver du skicka ett brev, en ansökan eller någon annan handling till ministeriets registratorskontor per post, fax eller e-post. Genom e-post kan man endast inleda ärenden som inte kräver en officiell underskrift.

Registratorskontoret

Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33
00023  STATSRÅDET


Fax:02951 63415
Tfn: 02951 63100
Officiell e-postadress: [email protected]

Handlingar som är adresserade till social- och hälsovårdsministeriet kan även lämnas in till statsrådets distributionscentral Riddaregatan 2 B, 00170 HELSINGFORS