Första ansökningsomgången

Den första utlysningen av statsunderstöd för Finlands program för hållbar tillväxt avslutades den 18 februari 2022.   
Den 25 april 2022 beviljade social- och hälsovårdsministeriet cirka 34 miljoner euro i statsunderstöd för projekt för hållbar tillväxt för år 2022. Statsunderstödet gällde investeringarna 1, 2 och 4 i pelare 4. Vad statsunderstödet beviljades för beskrivs närmare i projektguiden. Statsunderstödet användes under tiden 1.1.2022 – 31.12.2022. Statsunderstödet beviljades utan självfinansieringsandel till det fulla beloppet av alla de kostnader som berättigar till statsunderstöd. 

Ansökningsmaterial 

Blanketter för ansökan om utbetalning

Material från informationsmöten  

Anvisningar

Blanketter och anvisningar för slutredovisning

Vanliga frågor och svar

Under Vanliga frågor och svar finns svar på frågor om programmet för hållbar tillväxt. 

 

Mer information

Kirsi Paasovaara, projektchef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA Telefon:0295163012   E-postadress: