Medicinsk rehabilitering

Hälsovårdscentraler och sjukhus ordnar medicinsk rehabilitering som en del av sjukvården.

Rehabiliteringen innefattar:

  •     rehabiliteringsrådgivning
  •     undersökningar för att utreda rehabiliteringsbehovet
  •     vård som förbättrar arbets- och funktionsförmågan
  •     rehabiliteringsperioder
  •     hjälpmedelstjänster
  •     anpassningsträning
  •     rehabiliteringshandledning

Inom rehabiliteringen verkar hälso- och sjukvården i samarbete med socialvården, arbetskraftsbyråerna, skolorna, Folkpensionsanstalten (FPA) och försäkringsbolagen. I kommunerna koordineras arbetet av en rehabiliteringssamarbetsgrupp.

Vem kan få medicinsk rehabilitering?

Medicinsk rehabilitering ordnas för patienter på hälsovårdscentraler, sjukhus och inom företagshälsovården. Mest rehabiliteras patienter som har sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, men i allt större utsträckning också personer med psykiska eller fysiska funktionshinder.

Vem ordnar medicinsk rehabilitering?

Hälsovårdscentraler, sjukhus, FPA, privata försäkringsanstalter och privata tjänsteleverantörer.

Mer information fås från den kommunala social- och hälsovården.

Avgifter och ersättningar vid medicinsk rehabilitering

Avgifterna för den rehabilitering som ges på hälsovårdscentral eller sjukhus bestäms enligt klientavgifterna inom hälso- och sjukvården.

  • Klientavgifter inom social- och hälsovården

Sjukförsäkringen ersätter klienten en del av kostnaderna för rehabilitering som ordinerats av läkare och skaffats av den privata hälso- och sjukvården.

Försäkringsbolagen ersätter medicinsk rehabilitering för sina egna klienter.