Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår en förlängning av de temporära ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2020 12.24
Pressmeddelande

Syftet med förslaget är att stärka den ekonomiska ställningen för de som behöver utkomstskydd i en situation där många har blivit arbetslösa eller permitterade.

Regeringen föreslår att giltighetstiden för de temporära ändringar som gjorts i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor ska förlängas till årets slut. 

Propositionen innehåller följande förslag:

  • Självrisktiden på fem dagar för utkomstskyddet ska inte föreläggas från och med ingången av juli.  Detta gäller inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Staten ska svara för finansieringen av arbetslöshetsförmånen för dessa dagar.
  • Löntagaren ska vara berättigad till arbetslöshetsdagpenning med ett kortare arbetsvillkor än normalt även efter ingången av juli. Arbetsvillkoret är en förutsättning för att få arbetslöshetsdagpenning. Löntagarnas arbetsvillkor ska fortfarande vara 13 kalenderveckor. Utan en förlängd giltighetstid för den temporära lagen skulle det vara 26 kalenderveckor. Arbetsvillkoret för en icke-ägande familjemedlem till en företagare ska vara 26 kalenderveckor jämfört med 52 kalenderveckor.
  • Maximitiden för utbetalning av arbetslöshetsdagpenning ska avbrytas temporärt. 

Förslaget om att avbryta maximitiden för utbetalning av arbetslöshetsdagpenning kommer att utvidga den grupp personer för vilka arbetslöshetsdagpenningen inte förbrukar maximitiden för utbetalning av arbetslöshetsdagpenning. Fram till utgången av juni gäller undantaget endast permitterade.

Enligt förslaget ska arbetslöshetsdagpenning som betalats under tiden 1.7.2020 - 31.12.2020 inte förbruka maximitiden för arbetslöshetsdagpenningen. I och med ändringen förbrukas inte maximitiden för utbetalningen till exempel för de som blir arbetslösa efter en visstidsanställning eller de som arbetar på deltid.

Bestämmelsen ska tillämpas oberoende av när utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning har börjat och oberoende av vad grunden för utbetalningen av arbetslöshetsdagpenningen är. Faktum är att propositionen utvidgar skyddet jämfört med de gällande temporära undantagen ifall arbetslösheten blir långvarig. 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla till den 31 december 2020. Propositionen garanterar att de gällande temporära undantagen kan tillämpas utan avbrott. 

Den anknyter även till sådana ändringar som föreslagits i arbetsavtalslagen och vissa andra lagar. Syftet med de ändringar som föreslås i arbetsavtalslagen och vissa andra lagar är att fortare ge arbetsgivarna en möjlighet att anpassa sin verksamhet till den plötsliga och kraftiga nedgång i efterfrågan på produkter och tjänster som coronavirusepidemin orsakat.

Propositionen hänför sig till den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 och ska behandlas i samband med den.

Ytterligare information:

Marko Leimio, regeringssekreterare, tfn 0295 163 564

Tillbaka till toppen