Pandemiberedskap

Den nationella beredskapen för pandemi styrs av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) som trädde i kraft den 1 mars 2017.

Dessutom har Världshälsoorganisationen (WHO) uppdaterat sin anvisning om beredskap och respons vid pandemier.

Den nationella beredskapsplanen kommer att uppdateras i 2023. I arbetet kommer man att beakta de nya bestämmelser och anvisningar som påverkar beredskapsplaneringen. Planen uppdaterades senast 2012.

Målet med beredskapsplanen är att begränsa de skador som en pandemi orsakar för människors hälsa samt att trygga kontinuiteten i samhällets funktioner på bästa möjliga sätt.