HPV-vaccinationer

HPV-vaccinet har tagits med i det nationella vaccinationsprogrammet på beslut av social- och hälsovårdsministeriet (SHM:s förordning 410/2013). HPV-vaccinet förebygger cancer i livmoderhalsen genom att förhindra förstadier till livmoderhalscancer som orsakas av virus.

Vaccinet Cervarix har valts till Finlands vaccinationsprogram genom anbudsförfarande. Det uppfyller kriterierna för vaccin som godkänns till det nationella vaccinationsprogrammet vad gäller vetenskapligt bevisad effektivitet, säkerhet på individ- och befolkningsnivå och kostnadseffektivitet.

HPV-vaccinationerna startade i november 2013. Vaccinet erbjuds i skolorna till alla flickor i åldern 11-12 år (årskurs 6). Under de första två åren är det meningen att ge vaccinet också till flickor i åldern 13-15 år (årskurs 7-9). Man strävar efter att börja vaccinationerna med den äldsta åldersgruppen i årskurs 9, så att de hinner få hela vaccinationsserien innan de går ut grundskolan.

HPV-vaccinationsserien består av tre vaccindoser. Den andra vaccindosen ges en månad och den tredje sex månader efter den första vaccindosen. Vaccinerna är gratis för den som hör till målgruppen.

Vid HPV-vaccinationerna följer man samma goda principer och praxis som vid andra vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Det är frivilligt att låta sig vaccineras enligt det nationella vaccinationsprogrammet, och det är också gratis. Det förutsätts alltid ett godkännande från vårdnadshavaren när ett vaccin som ingår i det nationella vaccinationprogrammet ges till en minderårig som inte själv kan besluta om sin vård. 

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för genomförandet av vaccinationsprogrammet enligt riksomfattande anvisningar. Kommunerna ansvarar för det praktiska genomförandet av vaccinationsprogrammet.

Livmoderhalscancer i Finland

I medeltal 150 kvinnor insjuknar varje år i livmoderhalscancer i Finland och 50 av dem avlider av sjukdomen. Dessutom upptäcks avvikande papa-prov som kräver uppföljning hos nästan 34 000 kvinnor och cellförändringar som kräver vård hos nästan 3 000 kvinnor. HPV-vaccinet minskar betydligt denna sjukdomsbörda.

Man uppskattar att HPV-vaccinationsprogrammet kommer att spara hälsovårdskostnader i framtiden. HPV-vaccinet ingår i nästan alla europeiska länders nationella vaccinationsprogram.

Mer information

Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163324   E-postadress: