Hoppa till innehåll
Media

EU:s hälsoministrar hade en positiv reaktion på programmet för hälsoområdet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2020 17.49 | Publicerad på svenska 15.6.2020 kl. 14.07
Pressmeddelande 155/2020

EU:s medlemsländer, inklusive Finland, förhåller sig preliminärt positiva till förslaget till ett nytt program för EU:s åtgärder på hälsoområdet 2021–2027. Vid rådsmötet företräddes Finland via videoförbindelse av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Finland anser att EU:s hälsoprogram behövs

Den 28 maj publicerade EU-kommissionen sitt uppdaterade förslag till EU:s fleråriga budgetram (MFF, multiannual financial framework) för åren 2021–2027. Det innehåller ett förslag till ett nytt hälsoprogram (EU4Health).

Programmet syftar till att skydda människor mot allvarliga gränsöverskridande hälsohot, förbättra tillgången till läkemedel, medicintekniska produkter och andra krisnödvändiga produkter samt stärka hälso- och sjukvårdssystemen och kompetensen hos anställda inom hälso- och sjukvården.

Finland anser att har funnits behov för EU:s tidigare hälsoprogram och förhåller sig positivt till det nya programmet. Finland understöder de föreslagna prioriteringarna som gäller hälsosäkerhet, krisberedskap och förebyggande åtgärder. Enligt Finland är det viktigt att det råder en balans mellan de nya åtgärderna till följd av coronaviruskrisen och det långsiktiga folkhälsoarbetet under hela programperioden.

Finland betonar välfärdsekonomin som en grund för att skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Europa och en global gemenskap inom alla politikområden. Finland anser att investeringar i hälsa och välfärd, bland annat genom att utnyttja digitalisering, också stöder återhämtningen från den ekonomiska krisen.

Dessutom anser Finland att det är viktigt att det nya programmet främjar uppnåendet av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). 
”I programmet ingår dock fortfarande vissa punkter som kräver ytterligare diskussion. Till dessa hör till exempel medlemsländernas beslutanderätt och möjligheter att påverka, de föreslagna indikatorerna och vissa behörighetsfrågor", säger Kiuru.

Ytterligare information:

Veli-Mikko Niemi, överdirektör [email protected]
Sari Vuorinen, specialsakkunnig [email protected]

Tillbaka till toppen