Statsunderstöd för forskning i socialt arbete på universitetsnivå

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar årligen statlig finansiering för projekt inom forskning i socialt arbete på universitetsnivå. Målen och insatsområdena för forskningen fastställs i samarbete med en utvärderingsgrupp och anges i en förordning av social- och hälsovårdsministeriet som utfärdas varje år.

Understödet beviljas sådana projekt som gäller forskning på de bestämda insatsområdena. Understödet beviljas på basis av ansökan. Av samtliga ansökningar görs en inbördes jämförelse.

Syftet är att finansiera omfattande samarbetsprojekt som genomförs av flera olika aktörer. Genom sådana projekt kan man skapa de bästa förutsättningarna för att stärka en forskningsbaserad arbetskultur inom det sociala arbetet och koppla forskningen till servicessystemet.

Social- och hälsovårdsministeriet bereder ett forskningsprogram med syftet att fastställa prioriteringarna för ministeriets forskningsfinansiering på universitetsnivå för socialarbetet under de närmaste åren. 

Frågor och svar

Mer information

Juha Luomala, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI Telefon:0295163492   E-postadress:


Tia-Maria Kirkonpelto, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI Telefon:0295163264   E-postadress: