Tillväxtprogrammet för hälso- och välfärdssektorn

terveys-ja-hyvinvointialan-kasvuohjelma

Syftet med tillväxtprogrammet för hälso- och välfärdssektorn är att stödja sådana reformer i välfärdsområdena som främjar medborgarnas hälsa och välfärd bättre än tidigare och förbättrar servicekvaliteten och tillgången till tjänster. Genom programmet vill man öka samarbetet mellan välfärdsområdena, företagen och forskarna så att välfärdsområdena får tillgång till bästa möjliga praxis och teknologi inom hälso- och välfärdssektorn.  Programmet kan på det sättet främja Finlandsbilden som föregångare för högteknologi inom hälso- och välfärdssektorn.

Hälso- och välfärdssektorn växer snabbt globalt. Digitaliseringen av hälso- och sjukvårdssystem, dataekonomi och individuella vårdformer utvecklas med fart. Hälso- och välfärdssektorns ekonomiska potential är signifikant, och konkurrensen länder emellan stor. Därför är syftet med tillväxtprogrammet att Finlands hälso- och välfärdssektor ska bli internationellt känd och ett lockande mål för internationell forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och investering. Syftet är också att finländska företag inom hälso- och välfärdssektorn ska få bättre möjligheter att komma in på den internationella marknaden. På det här sättet försöker man påskynda produktutvecklingen, skalbarhetsutvecklingen och den internationella tillväxten och främja produktiviteten inom hälso- och välfärdssektorn i Finland.

På ett allmänt plan är syftet med programmet att hitta lösningar på de globala problem inom hälso- och välfärdssektorn som gäller till exempel tillgången till tjänster, effekterna, kostnadseffektiviteten och personalresurserna. 

Programmet ingår i regeringsprogrammet.

Programmet främjar produktiviteten inom hälso- och välfärdssektorn

Programåtgärderna främjar

  • samarbetet mellan aktörer inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
  • finländsk expertis och marknadsföringen av finländsk forskning för internationella företag
  • exporten inom hälso- och välfärdssektorn
  • välfärdsområdenas roll inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten när det gäller att tillämpa ny teknologi och sprida god praxis som ger bra resultat

Samarbetet bland annat med företagen är viktigt

Social- och hälsovårdsministeriet samordnar programhelheterna och programåtgärderna. Programmet är en fortsättning på arbets- och näringsministeriets tillväxtstrategi för forskning och innovation inom hälsobranschen från år 2014.

Programmet ska genomföras i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet och utrikesministeriet. Varje ministerium bidrar med egna åtgärder för att verkställa målen i regeringsprogrammet.

Social- och hälsovårdsministeriets programåtgärder består i att

  1. stärka välfärdsområdenas FUI-verksamhet 
  2. förtydliga lagstiftningen gällande forsknings- och utvecklingsverksamheten inom social- och hälsovård 
  3. förankra de funktioner som utvecklas i de nationella kompetensklustren 
  4. stärka samarbetet mellan de nationella aktörerna på området digital hälsa  
  5. öka samarbetet med internationella aktörer 
  6. Internationellt kompetenscenter för hälso- och välfärdsteknologi

I programmet deltar också inhemska och internationella företag, Sitra, Finlands Akademi, Business Finland, välfärdsområden och högskolor. 

Under ledning av social- och hälsovårdsministeriet bereder man tillsammans med olika FUI-aktörer en plan för genomförandet av programmet.

Tillväxtprogrammets långa benämning är forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet för att påskynda tillväxten och förnyelsen inom sektorn hälsa och välfärd.

Mer information

Päivi Sillanaukee, ohjelmajohtaja 
social- och hälsovårdsministeriet, Kanslichef, Kanslichefens stab Telefon:0295163356   E-postadress:


Outi Forsström, projektchef 
social- och hälsovårdsministeriet, Strategi- och ekonomienheten / STAR, Utvärderingsgruppen / ARVI Telefon:0295163080   E-postadress:


Jonna Kääriäinen, projektsekreterare 
social- och hälsovårdsministeriet, Strategi- och ekonomienheten / STAR, Utvärderingsgruppen / ARVI Telefon:0295163140   E-postadress: