Arbetslivet

Social- och hälsovårdsministeriets avdelningen för arbete och jämställdhet  svarar för lagstiftningen om arbetarskydd och företagshälsovård samt utvecklandet av arbetarskydds- och arbetshälsopolitiken.