Hoppa till innehåll
FI SV EN RU

Arbetslivet

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för lagstiftningen om arbetarskydd och företagshälsovård samt utvecklandet av arbetarskydds- och arbetshälsopolitiken. Till ministeriets ansvarsområde hör även jämställdhets- och familjepolitiken. Ministeriets strategiska mål är att arbetskarriärerna ska vara tre år längre senast 2020.

Arbetskarriärerna kan förlängas genom att man förbättrar arbetsförhållandena och -hälsan, förebygger arbetsoförmåga, minskar sjukfrånvaron och ökar arbetsmöjligheterna för partiellt arbetsföra.

 

Arbetslivet - aktuellt

Den jämkade arbetslöshetsförmånen ändras
SHM
Pressmeddelande 28.12.2018 12.07
Folkpensionsindex hålls på samma nivå som 2018
SHM
Pressmeddelande 28.12.2018 12.07
Ändringar av arbetslöshetsförsäkringspremier
SHM
Pressmeddelande 5.12.2018 12.16
Ändringar i företagshälsovårdens ersättningssystem
SHM
Pressmeddelande 5.12.2018 12.15
Sjukförsäkringsavgifterna för 2019 har fastställts
SHM
Pressmeddelande 15.11.2018 13.33
Meny