Hoppa till innehåll

Arbetslivet

Social- och hälsovårdsministeriets avdelningen för arbete och jämställdhet  svarar för lagstiftningen om arbetarskydd och företagshälsovård samt utvecklandet av arbetarskydds- och arbetshälsopolitiken.

Utveclandet styrs av social- och hälsovårdsministeriets strategi 2030, regeringsprogrammet och policy för arbetsmiljö och välbefinnande i arbetet till år 2030.