Förebyggande av våld och brott

Social- och hälsovårdsministeriet samordnar, styr och övervakar medlingen i brotts- och tvistemål på nationell nivå. Dessutom deltar SHM i förebyggandet av människohandel och att hjälpa offren. Ett nationellt mål är att minska våldet som förekommer i det finländska samhället. Syftet är att hitta en effektiv riksomfattande verksamhetsmodell som består av åtgärder inom flera förvaltningsområden.

Strategiska tyngdpunkter och mål i förbyggandet av våld och brott

I strategin inom social- och hälsopolitiken och i regeringsprogrammet betonas att

  • våld ska förebyggas bättre än i nuläget och stödtjänster för offren ska utvecklas
  • medling som ett sätt att lösa konflikter i olika brotts- ocg tvistemål ska främjas
  • våld som riktas mot de mest sårabara grupperna som äldre, invandrare, barn eller handikappade ska identifieras bättre  än tidigare
  • förebyggandet av våld och gränsöverskridande brott ska effektiveras
  • förebyggandet av brott som inskränker på självbestämmanderätten ska stärkas
  • våldsbrott och våld bland unga ska minskas

Förebyggandet av våld och brott har stötts också genom åtgärder i i det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovård Kaste.