Hoppa till innehåll
Media

Utredning om användningen av ansiktsskydd för förebyggande av coronavirussmitta: stor variation i landskapens riktlinjer och brist på forskningsdata

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.5.2020 14.32 | Publicerad på svenska 29.5.2020 kl. 16.12
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har i enlighet med statsrådets principbeslut utfört en utredning om befolkningens användning av ansiktsskydd för förebyggande av coronavirussmitta. Utredningen har publicerats och överlämnats till statsrådet.

Utredningen innehåller en översikt av de forskningsrön som finns på området, rekommendationer från internationella hälsoorganisationer och ett sammandrag av några andra länders riktlinjer. Utgående från dessa görs det i utredningen slutledningar om huruvida ansiktsskydd kan förhindra att epidemin sprids.

Stor variation i internationell praxis och grunder för beslut

Enligt WHO, Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Institutet för hälsa och välfärd i Finland är de viktigaste metoderna för att förebygga coronavirussmitta undvikande av närkontakt (minst 1-2 meters avstånd till andra människor och ingen onödig vistelse på offentliga platser), handtvätt enligt anvisningarna samt god hygien när man hostar och nyser.

Under pandemin har man dock i många länder dessutom beslutat att använda ansiktsskydd. I utredningen konstateras det att det finns en betydande variation mellan länderna när det gäller rekommendationerna eller anvisningarna om användningen av skydden. Dessutom finns det stor variation i fråga om grunderna för besluten.

Enligt forskningen är ansiktsskydden inte till stor nytta

Enligt litteraturöversikten i utredningen visar forskningsresultaten att användningen av ansiktsskydd har ringa effekt på spridningen av luftvägsinfektioner bland befolkningen. I laboratorieförhållanden har ansiktsskydden visat sig minska spridningen av mikroorganismer via andningsluften åtminstone i någon mån.

I teorin kan ansiktsskyddet i viss mån förebygga att användaren sprider viruset vidare, men det skyddar inte användaren från att bli smittad.  Användningen av skydden är förknippad med vissa risker, och om de används ska man använda dem ändamålsenligt och iaktta god hygien. Enligt utredningen har det visat sig att risken för att viruset sprids ökar om skydden används på fel sätt.

Mer information

Pasi Pohjola, direktör, SHM, [email protected]

Marjukka Mäkelä, emeritaprofessor, Summaryx Oy, [email protected], (ang. den systematiska litteraturöversikten)

Tillbaka till toppen