Främjande av delaktighetOsallisuuden edistäminen - kuvituskuva

Vad gäller stärkandet av delaktigheten ansvarar Social- och hälsovårdsministeriet för
 
  • förebyggande av fattigdom och marginalisering
  • stöd för boende genom tjänster och bostadsbidrag
  • handikappolitiska frågor
  • frågor i anslutning till romsk politik
  • invandrares och andra särskilda gruppers välbefinnande och hälsa
  • stärkande av socialt välbefinnande
  • säkerställande av utkomsten i sista hand.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för att människor har en skälig utkomst och fungerande basservice.

Delaktighet innebär att man är med, påverkar och bryr sig samt att man får ta del av den gemensamma välfärden.

Social- och hälsopolitiken stöder delaktighet och ett människovärdigt liv bland barn och vuxna i olika ålder, kvinnor och män samt representanter för språkliga, kulturella och andra minoriteter eller särskilda grupper. Dessa omständigheter påverkas i hög grad också av lösningar som gäller arbete, boende, utbildning, rörlighet, miljö och byggande.