FI SV EN RU

Uppdrag och målsättningar

Silmälasipäinen vaaleatukkainen nainen ja silmälasipäinen tummatukkainen mies lukevat esitettä pöydän ääressä.

Social- och hälsovårdsministeriet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter till ett sunt och tryggt liv.

Ministeriet har till uppgift att

 • främja god hälsa och funktionsförmåga hos befolkningen
 • arbeta för en hälsosam arbets- och livsmiljö
 • säkra tillräckliga social- och hälsotjänster
 • säkra en rimlig försörjning under alla skeden i livet
 • främja jämställdheten mellan könen

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken. Ministeriets roll i statsrådet är att

 • verkställa regeringsprogrammet
 • bereda lagstiftningen och centrala reformer
 • styra genomförandet av reformerna
 • ha hand om statsrådets stabsfunktioner

Ministeriets ansvarsområden

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för ett omfattande förvaltningsområde. Arbetet stöds av den samlade kompetensen vid ämbetsverken och inrättningarna inom hela förvaltningsområdet.

Ansvarsområdena är

 • främjande av välfärd och hälsa
 • social- och hälsovårdstjänster
 • socialförsäkring (pensions-, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring)
 • privat försäkring
 • arbetarskydd
 • jämställdhet