Uppdrag och målsättningar

Till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter hör att stödja god hälsa och funktionsförmåga hos människorna, hälsosam arbets- och livsmiljö och jämställdhet samt säkerställa tillräckliga social- och hälsotjänster och en skälig utkomst i olika skeden av livet.

Våra uppgifter

 • vi stöder god hälsa och funktionsförmåga hos människorna
 • vi stöder en hälsosam arbets- och livsmiljö
 • vi säkerställer tillräckliga social- och hälsotjänster
 • vi säkerställer en skälig utkomst i olika skeden av livet
 • vi främjar jämställdhet mellan könen.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken. Som en del av statsrådet ska SHM

 • genomföra regeringsprogrammet
 • bereda lagstiftning och centrala reformer
 • styra genomförandet av reformer och
 • sköta statsrådets stabsuppgifter.

Ansvarsområden

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde är omfattande. Arbetet stöds av sakkunskapen hos förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar.

Våra ansvarsområden:

 • stödjande av välfärd och hälsa
 • social- och hälsotjänster
 • socialförsäkring (pensions-, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring)
 • privatförsäkring
 • arbetarskydd och arbetshälsa
 • jämställdhet.

Mer information

Vivikka Richt, kommunikationsdirektör 
social- och hälsovårdsministeriet, Kommunikationsenheten / VIE Telefon:0295163396   E-postadress: