Social- och hälsovårdstjänster                         

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer riktlinjerna för utvecklande av social- och hälsovårdstjänsterna, bereder lagstiftningen och styr genomförandet av reformer. Kommunerna har ansvar för ordnandet av tjänster.

Ministeriet anser att det är viktigt att social- och hälsotjänster ordnas, tjänster utvecklas som en helhet och att förebyggande och klientens ställning betonas i utvecklingsarbetet.