Hälsovårdstjänster för arbetslösa

Kommunen är skyldig att ordna hälsovårdstjänster för arbetslösa.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunerna göra upp en plan för ordnande av hälso- och sjukvård, som också innehåller hälsotjänster för arbetslösa.

Social- och hälsovårdsministeriet gav kommunerna anvisningar om tillhandahållande av förebyggande hälsovårdstjänster för arbetslösa i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, bedömning av arbets- och funktionsförmågan och om det samarbete som dessa kräver.

Arbets- och näringsbyrån har ansvaret för att samordna bedömningen av arbets- och funktionsförmågan hos en arbetslös person.

Kommunernas hälsorådgivning och hälsoundersökningar ska bidra till att främja arbets- och funktionsförmågan hos arbetslösa, förebygga sjukdomar samt främja psykisk hälsa och livskompetens. Personerna ska vid behov hänvisas till vård eller till medicinsk, yrkesinriktad eller social rehabilitering.

Arbets- och funktionsförmågan hos arbetslösa ska bedömas i olika faser av arbetslösheten inom primärvården och vid behov inom den specialiserade sjukvården.

Mer information