Utveckling av Kanta-tjänster

Med Kanta-tjänster avses flera olika riksomfattande digitala tjänster och datalager, såsom Recepttjänsten, Läkemedelsdatabasen, Patientdataarkivet, Klientdataarkivet för socialvården, Informationshanteringstjänsten och medborgarnas egna sidor i Kanta (Omakanta). Tjänsterna används av medborgarna, apoteken, socialvården samt den offentliga och privata hälso- och sjukvården. Genom Kanta-tjänsterna får de social- och hälsovårdstjänster som används av medborgarna tillgång till medborgarnas klient- och patientuppgifter.

Kanta-tjänsterna utvecklas kontinuerligt. Tjänsterna byggs upp i samarbete med många olika aktörer. 

Kanta-tjänsterna utvecklas för att de ska motsvara medborgarnas behov av social- och hälsovård bättre. I en färdplan för Kanta-tjänsterna har man samlat planerna för utvecklandet av tjänsterna. 

Mer information

Minna Saario, ledande sakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI Telefon:0295163146   E-postadress: