Frågor och svar om statsunderstöd och överföringen av organiseringsansvaret från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena