Dataskydd

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Lassi Kauttonen
SHM, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga
tietosuojavastaava.stm(at)gov.fi 

Personuppgiftsansvarig

Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 Statsrådet
Registratorskontoret: kirjaamo.stm(at)gov.fi och tfn 0295 63100


Behandling av personuppgifter

Personuppgifter registreras endast av grundad anledning. I regel behövs uppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna och kontakta dig. Det är frivilligt att använda tjänsterna, och personuppgifterna används inte för andra syften än de angivna. 

Uppgifterna behandlas av de personer vid ministerierna som förvaltar tjänstens innehåll samt av de samarbetspartner som producerar tjänsten och deras underleverantörer, med vilka ministeriet i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen har avtalat om behandlingen av personuppgifter.

Som användare av tjänsterna har du bl.a. rätt att få information om vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar uppgifterna. Du kan också kontrollera de uppgifter vi samlat in om dig och vid behov uppdatera dem.
Rättigheter för dig som använder tjänsterna och kontroll av personuppgifterna

Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas vid ministeriet, ber vi dig kontakta ministeriets dataskyddsombud.

 

Registrerade uppgifter

Uppgifternas innehåll varierar från fall till fall, men vanligtvis ber vi personen ange namn och e-postadress vid anmälan till ett evenemang. Beroende på evenemanget kan vi också be om övriga personuppgifter.

När du kontaktar oss samlar vi dessutom in följande uppgifter

  • Uppgifter som du har gett oss när du deltagit i evenemang.
  • Respons, brev, begäran om information och handlingar och andra meddelanden som du skickar. 

Utlämnande av uppgifter

I enskilda fall kan vi lämna ut uppgifter till aktörer som har anknytning till enkäterna, till ex-empel till ministeriets övervakningstjänster. Våra underleverantörer behandlar personuppgif-ter i egenskap av tjänsteproducenter.

Mer information

Lassi Kauttonen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA 0295163577