Dataskydd

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Lassi Kauttonen
SHM, Avdelningen för välfärd och tjänster
stmtietosuojavastaava(at)stm.fi 

Personuppgiftsansvarig

Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 Statsrådet
Registratorskontoret: kirjaamo(at)stm.fi och tfn 0295 63100


Behandling av personuppgifter

Personuppgifter registreras endast av grundad anledning. I regel behövs uppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna och kontakta dig. Det är frivilligt att använda tjänsterna, och personuppgifterna används inte för andra syften än de angivna. Till exempel för prenumerationstjänsterna ber vi att få din e-postadress för att kunna skicka meddelanden till dig. I bloggkommentarer ber vi dig ange förutom din e-postadress också ditt namn, som sedan visas i kommentarsfältet. 

Längst ner på denna sida finns en sammanställning av vilka personuppgifter som lagras i de olika tjänsternas register.
Registrerade personuppgifter

Uppgifterna behandlas av de personer vid ministerierna som förvaltar tjänstens innehåll samt de samarbetspartner som producerar tjänsten och deras underleverantörer, med vilka ministeriet i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen har avtalat om behandlingen av personuppgifter.

Uppgifter lämnas inte ut utanför tjänsten, till andra system eller till tredje parter. Uppgifter lämnas inte ut och överförs inte utanför EU eller EES.

Uppgifterna lagras i tjänsten under hela dess livscykel, eller tills du skriftligen ber ministeriet radera uppgifterna eller avslutar prenumerationen via länken i ett e-postmeddelande.

Rättigheter för dig som använder tjänsterna

Som användare av tjänsterna har du bland annat rätt att få information om vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar uppgifterna. Du kan också kontrollera de uppgifter vi samlat in om dig och vid behov uppdatera dem. Du kan få dina uppgifter raderade ur våra tjänster eller begränsa behandlingen av dem.

 1. Rätt att kontrollera egna uppgifter
  Du kan be att få se dina personuppgifter som har registrerats i tjänsterna genom att skicka en begäran om information till ministeriets registratorskontor.
  Begäran om kontroll av personuppgifter
 2. Rättelse och komplettering av uppgifter
  Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter, kan du be att de korrigeras. I ett sådant fall ber vi dig berätta vilken uppgift som är felaktig och motivera varför den är det. Vi ber dig också berätta på vilket sätt dina uppgifter ska ändras eller kompletteras.
   
 3. Begränsning av behandlingen av uppgifter
  Om du har meddelat att dina uppgifter är felaktiga, har du rätt att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta.
   
 4. Återkallelse av samtycke till användningen av uppgifter
  Du kan skriftligen be ministeriet radera dina uppgifter ur tjänsten. Rätten till radering av uppgifter enligt dataskyddsförordningen tillämpas dock inte om behandling av personuppgifter är nödvändig för att ministeriet ska kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter. Du kan själv när som helst radera uppgifterna om dina prenumerationer genom att avsluta prenumerationen via den länk som finns i slutet av varje e-postmeddelande som vi skickar.
  Registratorskontorets kontaktuppgifter 
   
 5. Besvär eller klagomål som gäller behandlingen av personuppgifte
  Vid behov kan du anföra besvär eller framställa klagomål hos dataombudsmannen i fråga om behandlingen av dina uppgifter.
  Tietosuoja.fi/sv

Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas vid ministeriet, ber vi dig kontakta ministeriets dataskyddsombud.

Registrerade personuppgifter

Uppgifter som du själv anger

Tjänst Registrerade uppgifter

Prenumeration på nyhetsbrev

e-postadress

Prenumeration på pressmeddelanden och övrigt aktualitetsmaterial

e-postadress

Bloggkommentarer

e-postadress
namn
organisation

Användning av medietjänsten

e-postadress
för- och efternamn
medborgarskap
födelsedatum
postadress
personkort och dess nummer
mobiltelefonnummer
befattning eller titel
mediehus och dess kontaktuppgifter

Medierepresentanters passerkort till pressrum

e-postadress
för- och efternamn
födelsedatum
mobiltelefonnummer
befattning och/eller titel
mediehus och dess kontaktuppgifter
kontaktpersonens namn
foto

Användar- och passagerarregister för M2 Blue rese- och kostnadskontrollsystemet

resenärens namn
e-postadress
adress
personbeteckning
kontonummer
kostnadsställe
personens rese-, utgifts- och köruppgifter
uppgifter om personens betaltidskort och resekontoköp

Valtiolle.fi sökandens identifieringsinformation (namn, adress, telefon, kön, annan kontakt)
information som lämnats av sökanden i själva ansökan
födelsedatum
uppgifter med anknytning till tjänstens användarrättigheter

Uppgifter som man inter har fått direkt från personen

Intressegruppsregister inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

(Uppgifter överförs utanför EU eller EES med iakttagande av de villkor som EU:s dataskyddsförordning ställer. Närmare uppgifter finns i den registerspecifika dataskyddsbeskrivningen.)

namn
organisation
adress
e-postadress
telefonnummer
yrke
eventuella uppgifter som gäller samarbetsrelation med social- och hälsovårdsministeriet

System för utmärkelsetecken

(Uppgifter överförs utanför EU eller EES med iakttagande av de villkor som EU:s dataskyddsförordning ställer. Närmare uppgifter finns i den registerspecifika dataskyddsbeskrivningen.)

se dataskyddsbeskrivningen 
(stm.fi/tietosuojaselosteet)

 

När du kontaktar oss samlar vi dessutom in följande uppgifter

 • Uppgifter som du har gett oss när du deltagit i evenemang.
 • Respons, brev, begäran om information och handlingar och andra meddelanden som du skickar.