Servicekvalitet och utveckling

Iloinen pariskuntaSocial- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund har utfärdat en kvalitetsrekommendation om vård och tjänster för äldre att fungera som ett verktyg för utveckling och utvärdering.

Rekommendationen är en sammanställning av riktlinjerna för utveckling av servicestrukturen, boende- och vårdmiljöerna samt dimensionering av, kompetens hos och ledning av personalen.

Alla kommuner bör ha äldrepolitiska strategier

Äldrepolitiken bedrivs i praktiken av kommunerna som tillhandahåller de social- och hälsotjänster som den äldre befolkningen behöver. Målet är att alla kommuner har en äldrepolitisk strategi.

Den äldrepolitiska strategin uppgörs i samråd med förvaltningskommunerna samt med invånare, organisationer, näringsliv och andra aktörer. I strategin fastslås de åtgärder som vidtas för att främja de äldres välmående och hälsa samt hur ansvaret fördelas mellan olika aktörer. Äldrepolitiska strategin godkänns av kommunfullmäktige och efterföljs i beslutsfattandet som gäller den äldre befolkningen.

Mer information om tjänster för de äldre finns på Kommunförbundets webbplats.

Kvalitetsrekommendation

Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet har gett en kvalitetsrekommendation vars mål är att trygga ett bra åldrande och effektiva tjänster för de äldre människor som behöver dem. De föreslagna åtgärderna skapar en grund för ett åldersvänligt samhälle. 

Rekommendationen är främst avsedd som ett stöd för kommunernas beslutsfattare och ledare i utvecklingen och utvärderingen av service för äldre. Även de som producerar social- och hälsovårdstjänster, yrkesfolk inom branschen och aktörer inom tredje sektorn kan dra nytta av den i sin egen verksamhet.

Kvalitetsrekommendationens centrala innehåll är:

  • främjande av de äldres funktionsförmåga,
  • ökning av frivilligarbetet,
  • utnyttjande av digitalisering och teknik,
  • utveckling av boende och boendemiljöer samt produktion och ordnande av tjänster,
  • klient- och servicehandledning,
  • kunnig och välmående personal samt
  • säkerställande av kvaliteten.

Varje innehållsområde har sina egna rekommendationer. Rekommendationerna riktar sig både till befolknings- och individnivå. Genomförandet av rekommendationerna följs med lokalt och regionalt.

Mer information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163549